2012/13

Seznámení se základními pojmy v oblasti ekonomiky, řízení a organizace podniků, vstupy, výstupy, náklady, hospodářským výsledkem, cenami. Dále pak se základy finančního a investičního managementu. Téma sanace a zániku společnosti bude rovněž zmíněno.

Seznámit studenty s moderními systémy řízení jakosti, progresivními nástroji řízení jakosti včetně statistických metod, normami ISO zaměřenými na jakost a s nejnovějšími přístupy k zabezpečení a zvyšování komplexní úrovně kvality v EU, ČR a v podnicích.