2015/16
Informace o dokumentech zpracovávaných ve firmě na počítači, základy firmeních dokumentů, organizování času, komunikace přes internet.

Obecné problémy kvality. Vývoj koncepce kvality. Normy. Kategorizovaná data, nominální, ordinální a kardinální škála. Komplexní kritérium jakosti. Hodnocení jakosti textilních materiálů. Hodnocení omaku. Zpracování výsledků dotazníkových šetření, kontingenční tabulky. Regulační diagramy a statistické přejímky.

Cílem předmětu je obeznámit studenty se základy práce v programu MATLAB. Každé cvičení bude probíhat v počítačové učebně, studenti budou probíranou látku procvičovat přímo na počítači. V rámci cvičení budou řešeny vzorové příklady a konkrétní úlohy z textilního inženýrství.

Výklad principů on-line a off-line řízení jakosti a jejich aplikace a podmínkách textilního průmyslu. Postupy komplexního hodnocení jakosti a vyjádření organoleptických vlastností (omak) souvisejících se spotřebitelem hodnocenou jakostí textilií. Základy Taguchiho metody pro "off line" řízení a některá kontrolní schemata pro "on-line" řízení jakosti. Související metody EVOP, ANOM a plánované experimenty.

Cílem předmětu je seznámit studenta s modelem obecné komunikace, se specifikami odborné a mezilidské komunikace. Pomocí praktických ukázek se posluchač naučí vyhledávat informace potřebné pro komunikaci. Dále bude schopen připravit odborný text i odbornou prezentaci ústní, naučí se zásady odborné diskuse. Student pronikne do komunikace firemní, naučí se základy obchodní komunikace, komunikace v týmu a krizové komunikace.

Počítačová podpora řízení jakosti a analýzy dat

Studenti jsou seznámeni se základní terminologií, jsou jim objasněny principy a metody plánování, tvorby a řízení projektu. Studentům jsou předvedeny vhodné softwarové nástroje.

Student, který absolvuje předmět TZ2, je textilní odborník z hlediska zbožíznaleckého - umí identifikovat a pojmenovat konečný textilní produkt (zboží), umí provést jeho rozbor a v hotovém výrobku identifikovat základní strukturní prvky, které jsou důležité z hledika jeho vlastností a použití.

Bytové textilie, kůže a usně, textilní galanterie, výroba klobouků.

Získání základních znalostí o zpracování a analýze obrazu.