2015/16
V rámci předmětu se studenti seznámí s problematikou z oblasti: konstrukce tkanin a pletenin, možnosti provázání nití ve tkanině, možnosti vzorování pletenin, vazební techniky ve tkaninách, CAD systémy ve vzorování tkanin a pletenin, vzorování listových a žakárských tkanin, vzorování zátažných a osnovních pletenin.
V rámci předmětu se studenti seznámí s problematikou z oblasti: konstrukce a vzorování tkanin, vlivu vstupních parametrů tkaniny na strukturu a chování tkaniny z hlediska výrobního procesu tkaní a výsledných vybraných mechanických a užitných vlastností, plošné a prostorové geometrie tkaniny, analýzy vnitřního uspořádání nití v plátnovém a neplátnovém provázání, definice zvlnění, setkání a deformace nití v příčném řezu tkaninou, struktura tkaniny versus užitné a mechanické vlastnosti.
Předmět je zaměřen na přípravu materiálu pro osnovní pletení, konstrukci osnovních pletařských strojů, charakteristiky a použití. Cílem předmětu je rovněž seznámit studenty s těmito oblastmi: technologie výroby a vzorování osnovních pletenin, speciální technologie používané v osnovním pletení, základní způsoby výrob osnovních pletenin pro technické účely, základy struktur a vazeb osnovních pletenin. Studenti se rovněž seznámí se zpracováním žakárového návrhu osnovní jednolícní pleteniny s využitím softwaru DesignScopeVictor Raschel.
Příprava materiálu pro pletení. Základní pletařské pojmy. Pletařské vazby (zátažné, osnovní a speciální), vlastnosti a geometrie pletenin. Pletařské stroje a technologie. Pracovní a programové ústrojí, funkční principy (vzorování, řízení a kontrola strojů), plošné a prostorové tvarování pletenin, systémy přivádění nití a odvádění pleteniny.

Předmět navazuje na základní předmět Technologie I. V rámci předmětu si studenti prohloubí znalosti týkající se výroby příze. Jsou rozebírány jednotlivé technologické stupně výroby příze (rozvolňování, čištění, mísení, mykání, protahování, česání, konvertorová technologie přípravy pramene, předpřádání, prstencové dopřádání, rotorové dopřádání, nekonvenční způsoby výroby příze, skaní) s ohledem na zpracovávaný materiál. Je analyzován vliv jednotlivých operací na vlastnosti jak výsledného produktu, tak finální příze.

The main objective of this subject is to provide students with a general view in the field of textile engineering in English language. The course touches on the basic technologies from raw fiber to fabric used both in traditional and in technical applications, including medical textiles. Within the course, students exposed to the technologies of: spinning, weaving, knitting, nonwovens, finishing and clothing.

Hlavním cílem předmětu vyučovaném v anglickém jazyce je poskytnout studentům hlubší pohled na textilní problematiku v oblasti textilního inženýrství a textilní a oděvní technologie od vlákenné suroviny až po plošné textilie využívané jak v oděvnictví, tak v technických aplikacích, včetně zdravotnických textilií. V rámci předmětu jsou prezentovány nosné oblasti oborů textilní technologie a oděvnictví: předení, tkaní, pletení, netkaných textiliích, zušlechťování a oděvnictví.

V rámci předmětu se studenti seznámí s problematikou z oblasti: tkaní a přípravy materiálu pro tkaní; sled operací v přípravně - zejména soukání, snování, šlichtování a navádění, charakteristiky prošlupu a způsoby tvorby prošlupu pomocí listového a žakárského zařízení; prohazování útku do prošlupu - způsoby a jejich princip; postupy při konstrukci a projektování listových a žakárských tkanin.
Předmět umožní studentům všech specializací získat základní představy o technologických procesech v textilní oblasti. To je nezbytné pro porozumění materiálům, procesům a výrobkům specifickým v oblasti jejich specializace. Předmět je vyučován v anglickém jazyce, anglická terminologie pomůže studentům ve čtení a sledování zahraniční literatury v průběhu zpracování bakalářské/diplomové práce.
Uvedený předmět je zaměřený na interiérový a oděvný design. V rámci předmětu studenti získají informace a dovednosti v následujících oblastech žakárských tkanin: - mechanický a elektronický žakárský stroj (uspořádání žakárských strojů, řadění žakárských strojů), ruční versus elektronické vzorování žakárských tkanin - využití CAD systému ve vzorování žakárských tkanin DesignScope Victor - EAT, - vazební techniky v žakárských tkaninách, možnosti ve vzorování žakárských tkanin jednoduchých, víceosnovních, víceútkových a vícenásobných, speciální tkaniny, - příprava desénu pro úzké žakárské tkaniny stuhařské - víceútkové - vytkávání za pomocí mechanického stuhařského stroje vícechodého, - příprava desénu žakárské tkaniny pro elektronický žakárský stroj Staübli.