2016/17
Stlačitelné proudění ideálního plynu. Diferenciální a integrální tvary základních bilančních rovnic. Kolmé a šikmé rázové vlny, expanzní vlny. Proudění s přenosem tepla, proudění s uvažováním tření. Šíření malých a konečných tlakových poruch v plynech. Akustická metoda, metoda charakteristik.