2017/18
Cílem kurzu je poskytnout studujícím základní vhled do sociologických teorií a přístupů. Absolventi a absolventky kurzu si osvojí základní sociologické pojmosloví, seznámí se s hlavními sociologickými koncepcemi a jejich aplikací v rámci oboru. Cílem kurzu je pochopení sociologické perspektivy při vnímání sociální reality a schopnost jejího využití při kritické analýze sociálních jevů.