2017/18
Dynamika hmotného bodu, soustav hmotných bodů, hmotného tělesa konajícího pohyb posuvný, rotační, obecný rovinný, obecný prostorový. Dynamika současných pohybů, soustav těles. Lineární kmitání útvarů s jedním stupněm volnosti. Těleso s proměnnou hmotou. Lagrangeovy rovnice.
Kinematika bodu. Kinematika tělesa, pohyb posuvný, rotační, obecný rovinný, sférický, obecný prostorový, současné pohyby. Kinematická geometrie obecného rovinného pohybu. Kinematika mechanizmů početně, graficky. Mechanizmy s konstantním převodem.