2017/18

Úvod do teorie modelování. Základní pojmy z oblasti teorie systémů. Systémová analýza a syntéza. Modelování jako prostředek k řešení inženýrských problémů. (podobnostní, experimentální a výpočtové modelování). Tech-nický experiment. Chyby v modelování. Počítačově orientované simulace. Metoda konečných prvků v mechanice kontinua. Variační formulace MKP - deformační varianta. Základy tvorby výpočtového modelu. Charakteristika a možnosti programových produktů využívajících MKP.

Úvod do teorie modelování. Základní pojmy z oblasti teorie systémů. Systémová analýza a syntéza. Modelování jako prostředek k řešení inženýrských problémů. (podobnostní, experimentální a výpočtové modelování). Tech-nický experiment. Chyby v modelování. Počítačově orientované simulace. Metoda konečných prvků v mechanice kontinua. Variační formulace MKP - deformační varianta. Základy tvorby výpočtového modelu. Charakteristika a možnosti programových produktů využívajících MKP.