2017/18
Oceli a litiny - jejich charakteristika, neželezné kovy - měď, hliník, titan, nikl, olovo, cín, hořčík, zinek apod. a jejich slitiny, základní vlastnosti plastů a jejich použití, technické sklo a skelný stav, technická keramika, kompozitní materiály.
Krystalová stavba kovů, základní druhy krystalových mřížek a jejich poruchy, vlastnosti materiálů a jejich zkoušení, základní typy rovnovážných binárních diagramů, diagramy Fe-C a práce s nimi, základy fázových přeměn ocelí v tuhém stavu, diagramy IRA, ARA, základy tepelného a chemickotepelného zpracování ocelí a litin.