2013/14
Cíl kurzu: Seznámit studenty se základními tématy sociologické teorie a poskytnout vhled do problematiky přípravy a tvorby sociologického výzkumu. Témata kurzu: 1. Úvod - co je sociologie, její vznik, předmět, funkce, struktura a vztah k ostatním vědám 2. Základní principy současné společnosti a cesty, kterými dospěla ke stávající podobě 3. Stručný nástin vývoje vybraných sociologických teorií 4. Základní paradigmata sociologické teorie - teorie konsensu (strukturální funkcionalismus, teorie sociální směny), teorie konfliktu a interpretativní sociologie (symbolický interakcionismus, etnometodologie, fenomenologická sociologie) 5. Příroda, civilizace, kultura 6. Sociální řád a jedinec: socializace 7. Sociální řád a jedinec: problematika rodiny a genderu 8. Sociální řád a jedinec: sociální interakce komunikace 9. Sociální řád a jedinec: sociální role a status 10. Normy, hodnoty a potřeby 11. Konformita a sociální kontrola 12. Sociální skupiny, instituce a organizace 13. Sociální stratifikace a mobilita 14. Základy sociologického výzkumu Doporučená literatura: Základní literatura: 1. Havlík, R., Úvod do sociologie, Praha, Karolinum, 1997 2. Keller, J., Úvod do sociologie, Praha, Slon, 1992 3. Giddens, A., Sociologie, Praha, Argo, 1999 4. Berger, P.L., Pozvání do sociologie, Praha, FMO, 1991 5. Bauman, Z., Myslet sociologicky, Praha, Slon, 1997 6. Petrusek, M., Sociologie, Praha, SPN, 1992 7. Jandourek, J., Úvod do sociologie, Praha, Portál, 2003 Sociologický výzkum: 1. Disman, M., Jak se vyrábí sociologická znalost, Praha, Karolinum, 1993 2. Prudký, L., Sociologie a marketing, Liberec, TU, 1997 3. Šubrt, J. a kol., Kapitoly ze sociologie veřejného mínění, Praha, Karolinum, 2000 Přehledová literatura: 1. Velký sociologický slovník I., II., Praha, Karolinum, 1996 2. Školy, směry, paradigmata, Praha, Slon a AV ČR, 1994 3. Sociologický časopis, AV ČR, Praha Podmínky, které při snaze o získání zápočtu neobejdete, a způsob ukončení kurzu: Zápočet: - docházka a aktivní účast v semináři (vzhledem k tomu, že se cvičení uskuteční přibližně 6krát, tolerovaná absence je pouze jedna!), skupinová prezentace Zkouška: - závěrečný písemný test - témata ke zkoušce budou probrána v přednáškách, ke každému bude doporučena literatura, k níž je možné si látku doplnit, vybraná témata budou určena k nastudování z literatury