2013/14
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazelogické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - systematicky upevňovat odbornou slovní zásobu z oblasti hospodářského jazyka
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazelogické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - systematicky upevňovat odbornou slovní zásobu z oblasti hospodářského jazyka

Themen:

-Europäische Union

-Tourismus und Dienstleistungen

Podmínky získání zápočtu:

  • Povinná docházka - maximální počet absencí: 2
  • Prezentace během semestru
  • Od akademického roku 2009/10 je vyžadována návaznost jazyků. Bez získání zápočtu nesmí student postoupit do následujícího semestru.
  • Napsání semestrového testu na minimálně šedesát procent bodů.
  • Pokud student nezíská zápočet v řádném termínu, má možnost POUZE jediné opravy (napsání opravného testu).
  • Účast studentů na testu je povinná.
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazelogické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - systematicky upevňovat odbornou slovní zásobu z oblasti hospodářského jazyka

- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazelogické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - systematicky upevňovat odbornou slovní zásobu z oblasti hospodářského jazyka

- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazelogické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - systematicky upevňovat odbornou slovní zásobu z oblasti hospodářského jazyka

- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazelogické jednotky obecného jazyka
- rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním
- rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace
- systematicky upevňovat odbornou slovní zásobu z oblasti hospodářského jazyka

- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazelogické jednotky obecného jazyka - rozsah cca 4 000 jednotek - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak poslech a čtení s porozuměním - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - systematicky upevňovat odbornou slovní zásobu z oblasti medicíny