Cílem předmětu je rovnoměrný efektivní progres všech čtyř jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykových kompetencí. Dalším signifikantním cílem je zlepšení a kultivace jazykového systému (gramatika, slovní zásoba, jazykové funkce a výslovnost), kdy zásadní prerekvizitou celkového cizojazyčného vyučovacího procesu je důraz na praktický komunikativní přístup.