Hlavním cílem předmětu je prostřednictvím různých aktivizačních forem výuky zdokonalit jazykovou úroveň studentů. Důraz je kladen na zlepšení plynulosti mluveného projevu, poslechových dovedností, dovedností čtení a na konsolidaci znalostí anglického gramatického systému, který si studenti osvojili na střední škole. Cílem části nazvané Study Skills je pomoci studentům orientovat se ve studiu na pedagogické fakultě tak, aby si uvědomili nezbytnost své vlastní aktivní účasti na vyučovacím procesu. Studenti si osvojí strategie vedoucí ke zlepšení jazykových kompetencí a vhodné metody a techniky řízení a plánování vlastního studia. Program předmětu klade také důraz na rozvoj dovedností kritického čtení, které studentům umožní porozumět, analyzovat, reprodukovat a zhodnotit různé typy textů.