Cílem tohoto kurzu je poskytnout studentům nezbytné teoretické zázemí pro analýzu literárních textů a kulturních artefaktů. Během semestru se studenti seznámí se základními aspekty literárních děl a naučí se obecně identifikovat umělecká díla. Studenti budou zároveň uvedeni do studia žánrů a do nejdůležitějších kritických a teoretických směrů 20. století a počátku 21. století. Na konci kurzu budou studenti schopni identifikovat problémy moci a identity (např. sexuální a etické), a také si uvědomí sociální kvalitu hodnot a skupin. Kurz je rovněž připraví pro další studium v oblasti literární a kulturní analýzy a pomůže jim uvědomit si zakořeněnost stereotypů myšlení a předsudků. Tímto způsobem kurz studenty upozorňuje na rizika zaujatosti a snaží se je vést k otevřenosti, která je nutná k tomu, aby se z nich stali vnímavější učitelé, přístupni názorům jiných. Aims: The aim of this course is to provide students with the necessary theoretical background for the analysis of literary texts and cultural artifacts. Throughout the semester, they familiarize themselves with basic features of literary works of art and learn to identify works of art in general. They are also introduced to the study of genres and to the most important critical and theoretical schools of the 20th and early 21st centuries. At the same time, by making them able to identify problems of power and identity (e.g. sexual and ethnic), and to realize the socially constructed nature of values and categories, the course both prepares the ground for further studies in the field of literary and cultural analysis, and helps in building an awareness of how value judgments and stereotypes operate, thereby also providing a way to achieve a more self-conscious and less biased attitude necessary for becoming an open-minded teacher.