Cílem předmětu je pomoci studentům poznat a pochopit dynamický charakter jazyka. Studenti jsou seznámeni se základními změnami v anglickém jazyce, s jednotlivými fázemi vývoje a s různými regionálními a sociálními variantami angličtiny. Hlavní praktickou náplní předmětu je četba úryvků z různých období vývoje anglického jazyka. Studenti tak dostávají možnost srovnávat rozdíly mezi texty demonstrujícími typické prvky jednotlivých historických stádií vývoje angličtiny a jednotlivých variant tohoto jazyka.