Výuka probíhá formou samostudia a konzultací na KAJ TUL. Cílem zkoušky je prověřit souhrnně znalosti z praktického jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce, tedy znalost gramatiky, slovní zásoby a schopnosti vést plynulou konverzaci na téma související se studentovým oborem.