Topic outline

 • General


 • Přednášky

 • Přednáška 1 - Výrobní výkres, Výkres sestavení

 • Cvičení 1 - Výrobní výkres v Creo Parametric

 • Přednáška 2 - Základy technického kreslení

 • Cvičení 2 - Výkres sestavení v Creo Parametric

 • Přednáška 3 - Zobrazování řezů a průřezů

 • Přednáška 4 - Kótování rozměrů

 • Cvičení 3 a 4 - Skica a výrobní výkres součásti

 • Přednáška 5 - Tolerance rozměrů, jakost povrchu

 • Přednáška 6 - Polotovary: profily

 • Cvičení 5 a 6 - Skica a výrobní výkres součásti

 • Přednáška 7 - Polotovary: odlitky, výkovky, výpalky

 • Přednáška 8 - Šroubové spoje, pojistné a těsnicí prvky

 • Cvičení 7 a 8 - Skica a výrobní výkres součásti

 • Přednáška 9 - Mechanické převody

 • Přednáška 10 - Pevné spoje

 • Přednáška 11 - Pohyblivé spoje

 • Přednáška 12 - Pružné spoje

 • Přednáška 13 - Svarové spoje

 • Cvičení 9 až 13 - Převodovka

 • Přednáška 14 - Ohýbané a lisované součásti