Topic outline

 • Požadavky na dokončení kurzu


  Tento kurz je tematicky uzpůsoben pro bakalářský profesní obor Systémové inženýrství a logistika. Předmět je realizován formou přednášek zaměřených na sektory e-business, e-commerce a online marketing. Přednášky jsou koncipovány jako kombinace teoretického výkladu a praktických ukázek redakčních systémů pro e-commerce, online inzertních platforem a aplikací pro webovou analytiku a výkonnostní marketing. 

  Počet kreditů: 3

  Způsob zakončení předmětu: zkouška

  Témata přednášek: 

  1. Strategie a modely elektronického podnikání 
  2. Webové stránky, Redakční systémy, Podpora elektronického obchodu - SCM, CRM, affiliate programy, User Experience Design
  3. Hodnocení přínosů elektronického obchodu, KPI (Key Performance Indicators), možnosti sledování uživatelů na internetu, tracking pixels, konverzní události, cookies, CAPI, konverzní modely
  4. SEO (Search Engine Optimization) - white-hat vs. black-hat SEO, Google webmaster tools, Katalogy firem, RSS katalogy
  5. SEO - praktická demonstrace optimalizace pomocí Google Search Console a Google webmasters tools.
  6. Google analytics - nastavení, možnosti implementace, Google Tag Manager, dimenze, metriky, reporty, konverzní cesta webu
  7.  Inzertní sít Google Adwards - možnosti placené reklamy ve Vyhledávací síti Google Ads, Obsahová síť, Google Mobile, Nákupy Google 
  8.  Inzertní sít Google Adwards - praktická demonstrace práce s účtem a nastavování reklamy
  9. Propagační nástroje společnosti Meta, generování organického neplaceného dosahu, placená inzerce na Facebooku a Instagramu, Meta business manager, Meta ads manager, cílení reklam, segmentace trhu, vyhodnocování konverzí 
  10. Inzertní sítě společnosti Meta - praktická demonstrace práce s účtem a nastavování reklam
  11. Nástroje pro monetizaci digitálního obsahu - influencer marketing, Google partners program, AdSense, Meta collaboration platform
  12. Marketingová automatizace, lead management, e-mailingové nástroje (Smart mailing, Mailchimp)
  13. Případová studie: Vytvoření eshopu, napojení na integrace, správa, monitoring KPI
  14. Případová studie: Vytvoření online marketingové kampaně, user tracking, automatizace, analytika

  Zakončení předmětu: Zkouška bude realizována písemnou formou v podobě testu složeného z uzavřených i otevřených otázek. Za test bude možné získat 100 bodů. Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné získat alespoň 70 bodů. Student bude muset prokázat teoretickou znalost ze všech 12 přednáškových témat a tuto znalost rovněž prakticky aplikovat na konkrétní případovou studii, která bude součástí zadání. 

  Kurz vznikl díky projektu: Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci. Specifický cíl A3: Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů. NPO_TUL_MSMT-16598/2022 

 • PŘEDNÁŠKA 1: Modely elektronického podnikání

 • PŘEDNÁŠKA 2: Webové stránky a redakční systémy

 • PŘEDNÁŠKA 3: Metriky v E-commerce

 • PŘEDNÁŠKA 4: SEO (Search Engine Optimization)

 • PŘEDNÁŠKA 5: Praktická demonstrace GOOGLE SEARCH CONSOLE

 • PŘEDNÁŠKA 6: Google Analytics

 • PŘEDNÁŠKA 7: Google Ads úvod

 • PŘEDNÁŠKA 8: Praktická demonstrace nastavování kampaní v Google Ads

 • PŘEDNÁŠKA 9: Meta Ads úvod

 • PŘEDNÁŠKA 10: Nastavení kampaní v Meta Ads

 • PŘEDNÁŠKA 11: Monetizace digitálního obsahu

 • PŘEDNÁŠKA 12: Marketingová automatizace

 • PŘEDNÁŠKA 13: Napojení eshopu na analytické nástroje pomocí GTM

 • PŘEDNÁŠKA 14: Tvorba a vyhodnocení marketingové kampaně