Topic outline

 • KIN/VBA


  KIN/VBA: Programování ve VBA 

  Anotace předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s programováním maker v jazyce VBA. Studenti se postupně seznámí jak se základními, tak pokročilejšími funkcemi a postupy. Po absolvování budou studenti schopni samostatně řešit problémy pomocí maker programovaných pomocí jazyka VBA.
  Vyučující: Ing. Michal Dostál. Ph.D.
 • Makra v Excelu

  Cílem tohoto semináře je seznámit studenty s:

  • tvorbou jednoduchých maker prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní MS Excel,
  • základním nastavení prostředí pro práci s makry,
  • spouštěním maker a 
  • prohlížení maker pomocí VB Editoru.
 • Úvod do jazyka VBA

  Cílem tohoto semináře je seznámit studenty:

  • se základními principy programování VBA
  • s prostředím a pracovními postupy v Editoru VB
 • Standardní funkce VBA

  Cílem tohoto semináře je seznámit studenty s:

  • podmíněnými výrazy,
  • matematickými funkcemi,
  • textovými funkcemi,
 • Práce s ActiveCell, Selection, Range, základní formátování

  Cílem tohoto semináře se seznámit studenty se základními prvky "výběru" konkrétních buněk a jejich následným formátování. Probrány budou struktury:

  • ActiveCell
  • Selection
  • Range

  Student by měl být schopen po absolvování tohoto semináře rozpoznat rozdíl v aplikaci představených struktur a efektivně s nimi pracovat.

 • Struktura With a zefektivnění zápisu maker

  Cílem tohoto semináře je seznámit studenty s použitím struktury With při psaní maker. Díky tomu je možné zefektivnit jejich zápis. V rámci daného semináře jsou pak probírané tyto praktiky zefektivnění zápisu maker.

 • Struktury If Else, Do While, Do Until, cyklus For

  V rámci tohoto tématu se studenti seznámí s velmi důležitými prvky programování maker, a to se strukturami If-Else, Do-While, Do-Until a s cyklem For. 

 • Proměnné a jejich deklarace, datové typy

  V rámci tohoto semináře se studenti seznámí s teorií proměnných a jejich deklarací v rámci zdrojového kódu maker. Dále jsou studenti seznámeni s různými datovými typy.

 • Struktury For Each, Select Case, načítání objektů do proměnných

  V rámci tohoto semináře se studenti seznámí se strukturami

  • For Each,
  • Select Case
  • a s principem načítání objektů do proměnných.
 • GUI prvky, InputBox, MsgBox

  V rámci tohoto semináře se studenti seznámí

  • s možnostmi použití GUI prvků v jejich projektech a
  • s použitím vyskakovacích oken InputBox a MsgBox.
 • Pokročilé uživatelské formuláře, ActiveX prvky

  V rámci tohoto semináře se studenti seznámí:

  • tvorbou pokročilých uživatelských formulářů a
  • s použitím ActiveX prvků.
 • Práce se soubory - čtení a zápis

  V rámci tohoto semináře se studenti naučí využívat:

  • čtení dat ze souboru a
  • jejich opětovný zápis.
 • Opakování na zápočet

  Tento seminář je věnován opakování probírané látky z celého semestru a slouží jako příprava na zápočtový test. Témata budou uzpůsobena požadavkům studentů.

 • Zápočet

  Na semináři se bude psát zápočtový test.