Topic outline

 • General


  V rámci předmětu budou vysvětleny principy a metody projektového řízení, v rámci přednášek a cvičení se studenti seznámí s teorií a praxí řízení projektů potřebnými pro vedoucí projektů nebo členy projektových týmů (budou vysvětleny jednotlivé fáze a kroky v rámci plánování, přípravy a realizace projektů). V rámci předmětu bude využit i software pro podporu projektového řízení. V rámci předmětu budou probrány následující tematické okruhy:

  1. úvod do řízení projektů, kategorie a definice projektů, fáze plánování a řízení projektů, organizace projektového managementu, manažer projektu a projektový tým,
  2. logická rámcová matice, studie proveditelnosti, cíle projektu, princip SMART,
  3. struktura prací WBS, věcná dekompozice, organizační dekompozice, matice zodpovědnosti,
  4. nástroje časového plánování, metoda kritické cesty,
  5. analýza příležitostí a rizik,
  6. EVA analýza,
  7. efektivnost a návratnost investic,
  8. systém řízení realizace projektu,
  9. vyhodnocení projektu,
  10. využití softwarových nástrojů pro efektivní řízení projektů.
  11. grantová problematika I - poskytovatelé grantové podpory technických projektů, zadávací dokumentace
  12. grantová problematika II - struktura projektové žádosti, postup podání projektové žádosti
  13. inovační projekty I - specifika inovačních projektů, inovační cyklus, nástroje
  14. inovační projekty II - příklady realizovaných projektů
 • Úvod do plánování a řízení projektů, SMART cíl, LRM projektu

 • Iniciace projektu, Analýza rizik

 • Plánování projektu I - WBS, nástroje časového plánování

 • Plánování projektu II - CPM, RASCI matice

 • Analýza vytvořené hodnoty (EVA)

 • Sledování průběhu projektu

 • Vedení týmu a komunikace v projektovém týmu

 • Behaviorální kompetence - motivace

 • Úvod do týmové práce

 • Týmové role dle Belbina

 • Time management

 • Grantová problematika - úvod

 • Osnova-podnikatelskeho-zameru-priklad

 • Tabulky-rozpoctovych-polozek-priklad

 • Plánování inovačního projektu - příklad 1, 2, 3, 4