Topic outline

 • General


 • Logistika

  Současné pojetí koncepce logistiky. Definice logistiky, logistický řetězec a systém, toky v logistických systémech. Hlavní a průřezové činnosti v logistice. Služby zákazníkům z pohledu logistiky.


 • Logistické plánování

  Logistické plánování. Základní metody a techniky používané při návrhu materiálových a informačních toků v podniku. Plánování poptávky.


 • Bilancování v logistických systémech

  Bilancování v logistických systémech. Vazba mezi poptávkou a logistickými plány v podnicích se sériovou, hromadnou, sdruženou a stupňovitou výrobou.

 • Strategický nákup

  Strategický nákup. ABC a XYZ analýza a jejich využití v nákupu, Paretovo pravidlo. Výběr dodavatele.

 • Operativní nákup

  Operativní nákup. Stanovení optimální velikosti objednávky. Řízení zásob.


 • Řízení výroby

  Tlačné, tažné a kombinované systémy řízení výroby. Teorie omezení.


 • Distribuce

  Distribuce. Lokalizace distribučního skladu v síti zákazníků. Návrh rozvozového a svozového plánu.

 • Skladování

  Skladování. Role skladu v logistickém systému. Základní činnosti probíhající ve skladu. Faktory ovlivňující volbu skladovacího systému. Typy skladů.

 • Kompletace objednávky

  Kompletace objednávky. Kompletační systémy. Cesty zvyšování produktivity kompletačních operací.

 • Doprava, manipulace, balení

  Členění dopravy. Kritéria hodnocení druhů dopravy. Náklady na dopravu. Ukazatele efektivnosti dopravy. Manipulační prostředky. Funkce obalů. Sdružování obalů. Typy obalů.


 • Logistické informační systémy

  Formy přenosu informací v logistickém systému. Způsoby zrychlování toku informací v logistických systémech. EDI, MPS, MRP, MES, APS, TMS, CRM, SRM,ERP.


 • Řízení zpětných toků

  Reverzní logistika. Řízení zpětných toků. Koncepty Cradle to Grave a Cradle to Cradle.


 • Řízení dodavatelských řetězců

  Supply Chain Management (SCM). Strategický SCM. Řetězcový efekt a jeho eliminace. Způsoby integrace a základní koncepty spolupráce v dodavatelských systémech. JIT. JIS. VMI. QR. ECR. CPFR.