Topic outline

 • General


  Cílem předmětu je seznámení s metrologií. Obsah předmětu tvoří tyto tematické celky:

  1. Úvod do metrologie. Význam metrologie. Historický vývoj.
  2. Národní metrologický systém. Organizace působící v oblasti metrologie ČR a jejich hlavní úkoly. Členění metrologie.
  3. Legislativní a technické dokumenty v metrologii. Metrická konvence. Zákonné měřicí jednotky.
  4. Členění měřidel. Principy etalonáže. Návaznost etalonů a měřidel. 
  5. Metrologický řád organizace/podniku.
  6. Ověřování měřidel. Ověřování měřidel v praxi.
  7. Kalibrace měřidel. Kalibrace měřidel v praxi.
  8. Stanovení rekalibračních intervalů.
  9. Přesnost měření a měřicích přístrojů. Chyby měření.
  10. Nejistoty měření. Standardní nejistota, kombinovaná a rozšířená standardní nejistota.
  11. Řízení kvality v metrologii - část l.
  12. Řízení kvality v metrologii - část ll.
  13. Exkurze do ČMI (Český metrologický institut) OI Liberec. Praktické ukázky kalibrací a ověřování měřidel.
  14. Exkurze do vybraného průmyslového podniku se zaměřením na útvar metrologie.
 • Úvod do metrologie. Význam metrologie. Historický vývoj.

 • Národní metrologický systému. Organizace působící v oblasti metrologie ČR a jejich hlavní úkoly. Členění metrologie.

 • Legislativní a technické dokumenty v metrologii - zákony, vyhlášky. Metrická konvence. Zákonné měřicí jednotky.

 • Členění měřidel. Principy etalonáže. Návaznost etalonů a měřidel.

 • Metrologický řád organizace/podniku.

 • Ověřování měřidel. Ověřování měřidel v praxi.

 • Kalibrace měřidel. Kalibrace měřidel v praxi.

 • Stanovení re-kalibračních intervalů.

 • Přesnost měření a měřicích přístrojů. Chyby měření.

 • Řízení kvality v metrologii

 • Nejistoty měření. Standardní nejistota, kombinovaná a rozšířená standardní nejistota

 • Exkurze do ČMI (Český metrologický institut) OI Liberec. Praktické ukázky kalibrací a ověřování měřidel. Exkurze do vybraného průmyslového podniku se zaměřením na útvar metrologie