Topic outline

 • General


 • Topic 1

 • Topic 2

 • Topic 3

 • Topic 4

 • Topic 5

 • Topic 6

 • Topic 7

 • 08 - Úvod do problematiky programování CNC strojů

   • Úvod, základní pojmy
   • Definice osy CNC stroje, základní souřadný systém
   • Příklady uspořádání souřadných systémů na různých strojích
   • Základní vztažné body CNC stroje
   • Seřizování nástrojů - korekce nástrojů
   • Seřizování nulového bodu obrobku
   • Připravení CNC stroje pro automatickou výrobu

 • 09 - Základy tvorby NC programů

   • Stavba NC programu
   • Způsoby tvorby NC programů v dnešní době
   • Základní funkce pro přípravnou část NC programu (T, F, S)
   • Základní funkce pro obsahovou část NC programu (rychloposuv, lineární a kruhová interpolace)
   • Poloměrové korekce dráhy nástroje + příklady
   • Pomocné funkce NC programu
   • Příklad na porozumění NC programu - cvičení

 • 10 - Úvod do aditivních technologií

   • Úvod, definice aditivních technologií
   • Porovnání základních výrobních technologií
   • Základní společné kroky pro výrobu dílů pomocí aditivních technologií
   • Formáty vstupních dat a možnosti jejich tvorby
   • Základní vlastnosti nejpoužívanějšího formátu dat - STL
   • Ukázky aplikací aditivních technologií

 • 11 - Klasifikace aditivních technologií

   • Klasifikace aditivních technologií dle normy
   • Klasifikace aditivních technologií dle formy vstupního materiálu
   • Materiály ve formě fotopolymerů - druhy, použití, vlastnosti
   • Materiály ve formě prášků - druhy, způsoby výroby
   • Materiály ve formě pevných látek - druhy, použití
   • Základní možnosti aditivních technologií z pohledu kvality tisku
   • Možnosti použití vybraných aditivních technologií

 • 12 - Přehled metod aditivních technologií - 1. část

  • Přehled základních aditivních technologií, založených na:
   • vytlačování (extrudování) materiálu
   • tryskání materiálu
   • tryskání pojiva
   • laminování deskového materiálu
   Vysvětlení principu stavby dílu, příklady a (video) ukázky, typické technologie v praxi, výhody a nevýhody jednotlivých způsobů.

 • 13 - Přehled metod aditivních technologií - 2. část

  • Přehled základních aditivních technologií, založených na:
   • fotopolymerizaci ve vaně
   • spojování prášku ve vrstvách teplem
   • řízené energii natavování
   Vysvětlení principu stavby dílu, příklady a (video) ukázky, typické technologie v praxi, výhody a nevýhody jednotlivých způsobů.

 • 14 - Možnosti metod aditivní výroby, budoucnost, shrnutí

   • Technologičnost konstrukce
   • Nejdůležitější zásady a postupy při návrhu a přípravě výroby dílů pomocí aditivních technologií
   • Vliv orientace dílu při stavbě
   • Ukázky aplikací, budoucnost aditivních technologií