Topic outline

 • EMC a vysokofrekvenční technika

  Logo poskytovatele

  Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu " Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0“ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329 – ESF OP VVV. EMC a vysokofrekvenční technika

  Cíl: zdokonalení znalostí v oblasti elektromagnetické kompatibility (EMC) a vysokofrekvenční techniky. Kurs je určen především pro vývojové pracovníky.

  Anotace: Kurs seznámí frekventanty se základními pojmy EMC a vf techniky a na praktických příkladech ukáže význam EMC v současné praxi.

  Návaznost: U předmětu nejsou požadovány žádné předpoklady.

  Požadavky: Předpokladem pro absolvování kurzu je základní znalost elektrotechniky a měřicí techniky v oblasti měření elektrických veličin.

  Literatura:

  1) DŘÍNOVSKÝ, Jiří. Elektromagnetická kompatibilita: přednášky. V Brně: Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2010. ISBN 978-80-214-4202-3.

  2) PAUL, Clayton R. Introduction to electromagnetic compatibility. 2nd ed. Hoboken: John Wiley, 2006. ISBN 0-471-75500-1.

  3) HANUS, Stanislav a Jiří SVAČINA. Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika: přednášky. Vyd. 2., dopl. Brno: Vysoké učení technické, 2002. ISBN 80-214-2222-X.

 • Téma 1: Úvod

 • Téma 2: Elektromagnetická kompatibilita - teorie

 • Téma 3: Vysokofrekvenční technika - měřicí technika

 • Téma 4: EMC - možnosti praktických testů a měření

 • Téma 5: Elektrostatické testy

 • Téma 6: Testy skupinou rychlých pulzů (burst)

 • Téma 7: Testy výkonovým pulzem (surge)

 • Téma 8: Testy poklesem napájení

 • Téma 9: Testy odolnosti pomocí indukčního přenosu

 • Téma 10: Testy komoře GTEM

 • Téma 11: Měření energie vyzařovaného pole

 • Téma 12: Měření přeslechů v kabeláži

 • Téma 13: Frekvenční spektrum a modulace

 • Téma 14: Vlastní software pro SDR