Topic outline

 • Podmínky udělení zápočtu

  V průběhu semestru se budou psát 3 kontrolní písemky.
  Obsahem písemek bude výpočet příkladu na dané téma a znalostní test (základní vztahy, vzorce, jednotky nebo teorii z dosud probrané látky).
  Harmonogram písemek:

  • 5. týden: Kinematika bodu
  • 8. týden: Kinematika tělesa
  • 11. týden: Převodovky

  Bodové ohodnocení za úspěšné vypočítání příkladu na dané téma je 1 bod + 0,3 bodu za úspěšný test.

  Celkem může student získat za testy maximálně 3,9 bodu. Pro udělení zápočtu je třeba získat minimálně 2 body.

  Pro studenty, kteří získali alespoň 1,5 bodu, bude začátkem ledna zorganizována opravná písemka obsahující 2 úlohy na téma "Kinematika bodu" a "Kinematika mechanismů". Pro získání zápočtu musí mít student každou z úloh hodnocenou alespoň za 3 (stupnice 1, 1-, 2, 2-,3, neprospěl).

  • File
   Výsledky testů Pondělí 10:40 File
   Not available unless: You belong to Cvičení Pondělí Každý týden 10:40 - 12:15
  • File
   Výsledky testů Pondělí 12:30 File
   Not available unless: You belong to Cvičení Pondělí Každý týden 12:30 - 14:05
 • Přehled matematiky

  Stručný (nikoli vyčerpávající) přehled matematiky užívané v předmětu KINEMATIKA.

 • Kinematika bodu

 • Kinematika mechanismů

 • Topic 4

 • Topic 5

 • Topic 6

 • Topic 7

 • Topic 8

 • Topic 9

 • Topic 10

 • Topic 11

 • Topic 12

 • Topic 13

 • Topic 14