Topic outline

 • General

                                                                                                            

  Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu "Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329 – ESF OP VVV.


  Cílem kurzu je pomoci studentům s podporou studia předmětů fyziky a to zejména dynamiky tekutin. 

  Anotace:

  Kurz má za cíl seznámit studenty s možnostmi vizualizací a simulací v oblasti dynamiky tekutin. Kurz zahrnuje jak teoretický výklad témat formou shrnutí, tak následné řešené ukázky pro názorné vysvětlení problematiky.

  Návaznost: 

  Kurz není podmíněn absolvováním jiných kurzů či předmětů. Naopak kurz je zamýšlen jako přehled látky z dynamiky tekutin.

  Požadavky:      
  U kurzu nejsou požadovány žádné speciální předpoklady. Očekává se pouze znalost základních fyzikálních pojmů ze základní a střední školy.

 • Obsah

  1. Princip měřicí metody PIV a matematických simulací CFD

  2. Obtékání tělesa tvaru krychle

  3. Obtékání tělesa tvaru polokoule

  4. Obtékání tělesa tvaru kužele

  5. Obtékání tělesa tvaru křídla

  6. Obtékání tělesa tvaru větrné turbíny

 • 1. Princip měřicí metody PIV a CFD simulací

 • 2. Obtékání tělesa tvaru krychle

 • 3. Obtékání tělesa tvaru polokoule

 • 4. Obtékání tělesa tvaru kužele

 • 5. Obtékání modelu křídla a simulace lopatkové mříže

 • 6. Obtékání modelu větrné turbíny a simulace obtékání lodního šroubu