Kursthemen

 • Allgemeines

  Vyučující 

  Mgr. Michal Trčka, Ph.D.

  Stručná anotace předmětu:

  Kurz ve své první části (sedm prvních přednášek) seznámí studenty s etikou jakožto praktickou filosofickou disciplínou, a jejím mezioborovým přesahem. Budou zde proto představeny hlavní etické koncepce a jejich argumentace. Na tuto první část kurzu plynule naváže oblast aplikované etiky (applied ethics, practical ethics) v širším kontextu společenských věd. Přednášky této praktické části kurzu budou doplněny semináři s ukázkami současné praxe v otázkách aplikované etiky.

  Způsob ověření studijních výsledků:

  * zkouška - písemná zkouška formou multiple choice z povinné literatury (před zkouškou už musí mít studující splněny všechny ostatní povinnosti)

  Další požadavky na studenta:

  * četba povinné literatury (základní literatura James Rachels. The Elements of Moral Philosophy.; texty k seminářům)

  * PREZENČNÍ STUDIUM: 

  - není vyžadována účast na přednáškách

  - účast na seminářích - 75% (do 50% úkol; méně než 50% individuální studijní plán)

  - diskusní referát

  * KOMBINOVANÉ STUDIUM:

  - není vyžadována účast na přednášce a semináři; 

  - vypracování konspektů (100%) ze sedmi seminárních textů (mezní datum pro odevzdání do úkolníku níže je 15. 6. 2023, po tomto termínu již nepřijímám žádné texty); práce musí být označena jménem a příjmením studenta/tky; v jednom souboru word/pdf do níže vloženého úkolníku pro KS;

  Co je to konspekt?
  Konspekt má za cíl poskytnout základní přehled o faktech i myšlenkách obsažených v daném díle. Měl by být co nejstručnější a přitom schopný vám připomenout veškeré podstatné myšlenky knihy, z níž konspekt zpracováváte. Zvolte prosím formu bodů, ne souvislého textu. Ovšem body nesmí být povrchní a příliš stručné, aby bylo jasné, o čem pojednávají a měly by zachycovat myšlenku do hloubky.

  Hodnocení

  * PS: práce v seminářích / KS: vypracování konspektů = 40% známky

  * zkouška = 60% známky

  Upozornění VK:

  Plagiátorství je vážný přečin proti akademické etice, který může vést až vyloučení ze školy. 

  * důležité dokumenty související s plagiátorstvím: 

  https://iss.fsv.cuni.cz/studium/bc-mgr-prace/plagiatorstvi

  Platforma, na níž bude kurz probíhat v případě on-line setkání: 

  Google Classroom https://classroom.google.com/c/MTc2MDY1MDczMjE2?cjc=athiris 

  kód kurzu: athiris

  odkaz na meet: https://meet.google.com/lookup/crhiu4xtqc

  Do Google Classroom je nutné se přihlásit pomocí Vaší TUL emailové adresy, ne soukromého emailu. • Témata seminářů a seminární texty

  Seminář 1: Co je správné a co ne: Garvey - Etika-klimaticke-zmeny-63-91

  Seminář 2: Rovnost vs. tyranie zásluh: Sandel-Tyranie zasluh_Tridici stroj_186-236

  Seminář 3: Eutanazie: Hříbek_Za etiku bez teologie

  Seminář 4: Morální status ostatních zvířat: Singer_Osvobozeni_zvirat-14-34

  Seminář 5: Biomedicínské vylepšování: Hříbek-Etika_lidskeho_vylepsovani_a_liberalni_eugenika

  Seminář 6: Environmentální hodnoty a klimatická změna: Garvey-Etika-klimaticke-zmeny-220-243

  Seminář 7: Etika migrace: Carens-Imigranti_a_pravo_na_pobyt