Topic outline

 • Speciálněpedagogické praktikum 2


  Vyučující: Miroslav Meier

  Kontakt: miroslav.meier@tul.cz
      
   Vážené studentky, vážení studenti,

   v tomto elektronickém kurzu naleznete základní informace k předmětu Speciálněpedagogické praktikum 2. Kurz je určen studentům 3. ročníku studijního programu Speciální pedagogika.

   Přejeme Vám mnoho úspěchů a spokojenosti při studiu.

      

  • Základní pokyny

  • Formuláře k praxím

   • Potvrzení obsahuje dvě tabulky. To je pro ten případ, kdy budete specálněpedagogické praktikum 2 vykonávat ve dvou organizacích. Pokud ale absolvujete praktikum v rámci jedné organizace, vyplňujete pouze tabulku na první straně.

   • Tento formulář pravděpodobně nevyužijete. Je určen pouze pro ty případy, že organizace vyžaduje pro zajištění praxe využití vlastní smlouvy o praxi, nikoliv smlouvy Technické univerzity. Naprostá většina organizací ale smlouvy TUL akceptuje a závazek mlčenlivosti je v nich zahrnut.

  • Schvalování akce pro výkon praktika 2

   Na tomto místě každý studující vloží soubor, ve kterém v jednom odstavci stručně uvede, jakým způsobem bude plnit speciálněpedagogické praktikum 2 a v jakém zařízení (organizaci). Nastíní také svou činnost. Pokud bude daná organizace a činnost v souladu s pravidly, jen vám ji označíme jako přijatou. Pokud by v souladu s pravidly nebyla, označíme ji jako nepřijatou a přidáme vysvětlení.

  • Odevzdání záznamového deníku

   Zde odevzdejte jeden soubor s Vámi vypracovanou reflexí praxe v podobě záznamového deníku ze speciálněpedagogického praktika 2.

  • Náměty, připomínky atp.

  • Diskusní fórum

   Fórum slouží studentům (a vyučujícím) k reflexi praxe (mj. dle vyučujícím stanovených tematických okruhů).