Topic outline

  • Globalizační a integrační procesy - úvodní informace

  • Vymezení a předmět světové ekonomiky

  • Globalizace, její úrovně, vývoj a tendence

  • Specifické projevy globalizace

  • Globální problémy

  • Mezinárodní ekonomická integrace

  • Teorie ekonomické integrace

  • Teorie regionální integrace

  • Teorie měnové integrace

  • Postavení EU v prostředí globalizované světové ekonomiky