Osnova témat

 • Informace

 • Kombinované studium

  • Test - excel Úkol
   Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněna aspoň jedna z podmínek:
   • Patříte k Cvičení Kombinované studium
   • Patříte k Cvičení Kombinované studium
  • Test - word Úkol
   Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněna aspoň jedna z podmínek:
   • Patříte k Cvičení Kombinované studium
   • Patříte k Cvičení Kombinované studium
 • Data ze cvičení (pro procvičování)

 • Test - Excel

  • PoS - 8:50 Úkol
   Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněna aspoň jedna z podmínek:
   • Patříte k cvičení Po-8:50
   • Vaše Příjmení je Zeman
  • PoS - 14:20 Úkol
   Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněna aspoň jedna z podmínek:
   • Patříte k Cvičení Pondělí Sudý týden 14:20 - 15:55
   • Vaše Příjmení je Vanc
   • Vaše Příjmení je Novotný
  • CtL-8:50 Úkol
   Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněna aspoň jedna z podmínek:
   • Patříte k Cvičení Čtvrtek Lichý týden 08:50 - 10:25
   • Vaše Příjmení je Šírová
   • Vaše Příjmení je Rážová
  • PoL - 12:30 Úkol
   Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není vše splněno: Patříte k Cvičení Pondělí Lichý týden 12:30 - 14:05
  • PoL-14:20 Úkol
   Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněna aspoň jedna z podmínek:
   • Patříte k Cvičení Pondělí Lichý týden 12:30 - 14:05
   • Vaše Příjmení je Suchá
   • Vaše Příjmení je Řondíková
   • Vaše Příjmení je Gottlieberová ...
  • CTL-10:40 Úkol
   Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není vše splněno: Patříte k Cvičení Pondělí Lichý týden 10:40 - 12:15
  • POL-10:40_Excel1 Úkol
   Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není vše splněno: Patříte k Cvičení Pondělí Lichý týden 10:40 - 12:15
 • Test - Word

  • POS-8:50 Úkol
   Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněna aspoň jedna z podmínek:
   • Patříte k cvičení Po-8:50
   • Vaše Příjmení je Zeman
  • POS-14:20 Úkol
   Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněna aspoň jedna z podmínek:
   • Patříte k Cvičení Pondělí Sudý týden 14:20 - 15:55
   • Vaše Příjmení je Novotný
   • Vaše Příjmení je Merhautová
  • POL-10:40 Úkol
   Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není vše splněno: Patříte k Cvičení Pondělí Lichý týden 10:40 - 12:15
  • POL - 12:30 Úkol
   Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněna aspoň jedna z podmínek:
   • Patříte k Cvičení Pondělí Lichý týden 12:30 - 14:05
   • Vaše Příjmení je Causidis
  • POL-14:20 Úkol
   Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněna aspoň jedna z podmínek:
   • Patříte k Cvičení Pondělí Lichý týden 12:30 - 14:05
   • Vaše Příjmení je Křížová
   • Vaše Příjmení je Gottlieberová
   • Vaše Příjmení je Rážová ...
  • CtL-8:50 Úkol
   Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněna aspoň jedna z podmínek:
   • Patříte k Cvičení Čtvrtek Lichý týden 08:50 - 10:25
   • Vaše Příjmení je Kopecká
 • Další test

 • Oprava - LS

 • Doporučená literatura

  1. KRÁL, M. Excel 2010 snadno a rychle. Grada, Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3495-8.

  2. Pecinovský, J.; Pecinovský, R. Office 2010 - podrobný průvodce. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3620-4.

  3. Pecinovský, J. Microsoft Office 2010: Podrobná uživatelská příručka. COMPUTER PRESS, 2011. ISBN 9788024736204.

  4. ČSN ISO 690:2011. Bibliografické citace. 2011

  5. ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace-Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997.