Kursthemen

 • Informace

 • Kombinované studium

  • Aufgabe
   Test - excel Aufgabe
   Nicht verfügbar, außer mindestens eine Bedingung ist erfüllt:
   • Sie sind in Cvičení Kombinované studium
   • Sie sind in Cvičení Kombinované studium
  • Aufgabe
   Test - word Aufgabe
   Nicht verfügbar, außer mindestens eine Bedingung ist erfüllt:
   • Sie sind in Cvičení Kombinované studium
   • Sie sind in Cvičení Kombinované studium
 • Data ze cvičení (pro procvičování)

 • Test - Excel

  • Aufgabe
   PoS - 8:50 Aufgabe
   Nicht verfügbar, außer mindestens eine Bedingung ist erfüllt:
   • Sie sind in cvičení Po-8:50
   • Ihr Profilfeld Nachname ist Zeman
  • Aufgabe
   PoS - 14:20 Aufgabe
   Nicht verfügbar, außer mindestens eine Bedingung ist erfüllt:
   • Sie sind in Cvičení Pondělí Sudý týden 14:20 - 15:55
   • Ihr Profilfeld Nachname ist Vanc
   • Ihr Profilfeld Nachname ist Novotný
  • Aufgabe
   CtL-8:50 Aufgabe
   Nicht verfügbar, außer mindestens eine Bedingung ist erfüllt:
   • Sie sind in Cvičení Čtvrtek Lichý týden 08:50 - 10:25
   • Ihr Profilfeld Nachname ist Šírová
   • Ihr Profilfeld Nachname ist Rážová
  • Aufgabe
   PoL - 12:30 Aufgabe
   Nicht verfügbar, es sei denn: Sie sind in Cvičení Pondělí Lichý týden 12:30 - 14:05
  • Aufgabe
   PoL-14:20 Aufgabe
   Nicht verfügbar, außer mindestens eine Bedingung ist erfüllt:
   • Sie sind in Cvičení Pondělí Lichý týden 12:30 - 14:05
   • Ihr Profilfeld Nachname ist Suchá
   • Ihr Profilfeld Nachname ist Řondíková
   • Ihr Profilfeld Nachname ist Gottlieberová ...
  • Aufgabe
   CTL-10:40 Aufgabe
   Nicht verfügbar, es sei denn: Sie sind in Cvičení Pondělí Lichý týden 10:40 - 12:15
  • Aufgabe
   POL-10:40_Excel1 Aufgabe
   Nicht verfügbar, es sei denn: Sie sind in Cvičení Pondělí Lichý týden 10:40 - 12:15
 • Test - Word

  • Aufgabe
   POS-8:50 Aufgabe
   Nicht verfügbar, außer mindestens eine Bedingung ist erfüllt:
   • Sie sind in cvičení Po-8:50
   • Ihr Profilfeld Nachname ist Zeman
  • Aufgabe
   POS-14:20 Aufgabe
   Nicht verfügbar, außer mindestens eine Bedingung ist erfüllt:
   • Sie sind in Cvičení Pondělí Sudý týden 14:20 - 15:55
   • Ihr Profilfeld Nachname ist Novotný
   • Ihr Profilfeld Nachname ist Merhautová
  • Aufgabe
   POL-10:40 Aufgabe
   Nicht verfügbar, es sei denn: Sie sind in Cvičení Pondělí Lichý týden 10:40 - 12:15
  • Aufgabe
   POL - 12:30 Aufgabe
   Nicht verfügbar, außer mindestens eine Bedingung ist erfüllt:
   • Sie sind in Cvičení Pondělí Lichý týden 12:30 - 14:05
   • Ihr Profilfeld Nachname ist Causidis
  • Aufgabe
   POL-14:20 Aufgabe
   Nicht verfügbar, außer mindestens eine Bedingung ist erfüllt:
   • Sie sind in Cvičení Pondělí Lichý týden 12:30 - 14:05
   • Ihr Profilfeld Nachname ist Křížová
   • Ihr Profilfeld Nachname ist Gottlieberová
   • Ihr Profilfeld Nachname ist Rážová ...
  • Aufgabe
   CtL-8:50 Aufgabe
   Nicht verfügbar, außer mindestens eine Bedingung ist erfüllt:
   • Sie sind in Cvičení Čtvrtek Lichý týden 08:50 - 10:25
   • Ihr Profilfeld Nachname ist Kopecká
 • Další test

 • Oprava - LS

 • Doporučená literatura

  1. KRÁL, M. Excel 2010 snadno a rychle. Grada, Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3495-8.

  2. Pecinovský, J.; Pecinovský, R. Office 2010 - podrobný průvodce. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3620-4.

  3. Pecinovský, J. Microsoft Office 2010: Podrobná uživatelská příručka. COMPUTER PRESS, 2011. ISBN 9788024736204.

  4. ČSN ISO 690:2011. Bibliografické citace. 2011

  5. ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace-Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997.