Tematyka

 • Informace

 • Kombinované studium

  • Zadanie
   Test - excel Zadanie
   Niedostępne, chyba że którekolwiek z:
   • Należysz do grupy Cvičení Kombinované studium
   • Należysz do grupy Cvičení Kombinované studium
  • Zadanie
   Test - word Zadanie
   Niedostępne, chyba że którekolwiek z:
   • Należysz do grupy Cvičení Kombinované studium
   • Należysz do grupy Cvičení Kombinované studium
 • Data ze cvičení (pro procvičování)

 • Test - Excel

  • Zadanie
   PoS - 8:50 Zadanie
   Niedostępne, chyba że którekolwiek z:
   • Należysz do grupy cvičení Po-8:50
   • Pole Nazwisko to Zeman
  • Zadanie
   PoS - 14:20 Zadanie
   Niedostępne, chyba że którekolwiek z:
   • Należysz do grupy Cvičení Pondělí Sudý týden 14:20 - 15:55
   • Pole Nazwisko to Vanc
   • Pole Nazwisko to Novotný
  • Zadanie
   CtL-8:50 Zadanie
   Niedostępne, chyba że którekolwiek z:
   • Należysz do grupy Cvičení Čtvrtek Lichý týden 08:50 - 10:25
   • Pole Nazwisko to Šírová
   • Pole Nazwisko to Rážová
  • Zadanie
   PoL - 12:30 Zadanie
   Niedostępne, chyba że: Należysz do grupy Cvičení Pondělí Lichý týden 12:30 - 14:05
  • Zadanie
   PoL-14:20 Zadanie
   Niedostępne, chyba że którekolwiek z:
   • Należysz do grupy Cvičení Pondělí Lichý týden 12:30 - 14:05
   • Pole Nazwisko to Suchá
   • Pole Nazwisko to Řondíková
   • Pole Nazwisko to Gottlieberová ...
  • Zadanie
   CTL-10:40 Zadanie
   Niedostępne, chyba że: Należysz do grupy Cvičení Pondělí Lichý týden 10:40 - 12:15
  • Zadanie
   POL-10:40_Excel1 Zadanie
   Niedostępne, chyba że: Należysz do grupy Cvičení Pondělí Lichý týden 10:40 - 12:15
 • Test - Word

  • Zadanie
   POS-8:50 Zadanie
   Niedostępne, chyba że którekolwiek z:
   • Należysz do grupy cvičení Po-8:50
   • Pole Nazwisko to Zeman
  • Zadanie
   POS-14:20 Zadanie
   Niedostępne, chyba że którekolwiek z:
   • Należysz do grupy Cvičení Pondělí Sudý týden 14:20 - 15:55
   • Pole Nazwisko to Novotný
   • Pole Nazwisko to Merhautová
  • Zadanie
   POL-10:40 Zadanie
   Niedostępne, chyba że: Należysz do grupy Cvičení Pondělí Lichý týden 10:40 - 12:15
  • Zadanie
   POL - 12:30 Zadanie
   Niedostępne, chyba że którekolwiek z:
   • Należysz do grupy Cvičení Pondělí Lichý týden 12:30 - 14:05
   • Pole Nazwisko to Causidis
  • Zadanie
   POL-14:20 Zadanie
   Niedostępne, chyba że którekolwiek z:
   • Należysz do grupy Cvičení Pondělí Lichý týden 12:30 - 14:05
   • Pole Nazwisko to Křížová
   • Pole Nazwisko to Gottlieberová
   • Pole Nazwisko to Rážová ...
  • Zadanie
   CtL-8:50 Zadanie
   Niedostępne, chyba że którekolwiek z:
   • Należysz do grupy Cvičení Čtvrtek Lichý týden 08:50 - 10:25
   • Pole Nazwisko to Kopecká
 • Další test

 • Oprava - LS

 • Doporučená literatura

  1. KRÁL, M. Excel 2010 snadno a rychle. Grada, Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3495-8.

  2. Pecinovský, J.; Pecinovský, R. Office 2010 - podrobný průvodce. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3620-4.

  3. Pecinovský, J. Microsoft Office 2010: Podrobná uživatelská příručka. COMPUTER PRESS, 2011. ISBN 9788024736204.

  4. ČSN ISO 690:2011. Bibliografické citace. 2011

  5. ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace-Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997.