Topic outline

 • Efektivní adaptační proces

 • EFEKTIVNÍ ADAPTAČNÍ PROCES - PRŮVODCE PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY

  Cílem adaptačního procesu je přispět k co nejlepšímu a nejrychlejšímu přizpůsobení se nového zaměstnance podmínkám pracovního místa tak, aby byl schopen co nejlépe se zařadit do prostředí konkrétního útvaru a kompetentně se podílet na plnění jeho cílů.

  Informace k průběhu adaptačního procesu jsou členěny do čtyř částí. Pro každou část je k dispozici informační text, který můžete zobrazit také kliknutím na název kapitoly. 

  1. Co je smyslem adaptačního procesu. V první části jsou popsány cíle adaptačního procesu, kdo se podílí a kdo je zodpovědný za jeho plánování, realizaci a vyhodnocení, i jak je celý proces časově náročný.  

  2. Před nástupem nového zaměstnance. V této části jsou popsány především administrativní náležitosti, které je nutné vyřešit ještě před prvním pracovním dnem nového zaměstnance.

  3. První dny nového zaměstnance. Třetí část textu přibližuje činnosti, které následují bezprostředně po podpisu pracovní smlouvy. 

  4. V průběhu adaptačního procesu. V poslední části textu jsou popsány činnosti, které by se měly konat v průběhu adaptačního procesu, a také kdy a jakým způsobem končí adaptace nového zaměstnance. 

  Ve spodní části kurzu jsou odkazy na aktuální verze Průvodce pro nové zaměstnance v češtině a angličtině a také formuláře, které můžete použít pro usnadnění řízení procesu adaptace. 

  UPOZORNĚNÍ: Aktualizované verze dokumentů, které jsou uváděny v tomto kurzu, jsou k dispozici na intranetu TUL po přihlášení (přístup je možný také pomocí aktivních odkazů přímo v textu).

  Pozn. V textu je užíváno generické maskulinum, tedy užívání mužského mluvnického rodu i pro ženy (např. „pracovník“ i pro označení ženy - pracovnice).

 • 1. Co je smyslem adaptačního procesu

  Jaké jsou cíle adaptačního procesu, kdo se podílí a kdo je zodpovědný za jeho plánování, realizaci a vyhodnocení, i jak je celý proces časově náročný.  

 • 2. Před nástupem nového zaměstnance

  Administrativní, ale i další náležitosti, které je nutné vyřešit ještě před prvním pracovním dnem nového zaměstnance. 

 • 3. První dny nového zaměstnance na pracovišti

  Činnosti, které následují bezprostředně po podpisu pracovní smlouvy. 

 • 4. Průběh adaptačního procesu a jeho ukončení

  Aktivity, které by se měly konat v průběhu adaptačního procesu, a kdy a jakým způsobem končí adaptace nového zaměstnance. 

 • Průvodce pro nové zaměstnance

  Aktualizované verze "Průvodce pro nové zaměstnance" v češtině a v angličtině jsou k dispozici:

  1. Po přihlášení na intranetu TUL. 

  2. Bez přihlášení (veřejně) na úřední desce TUL v části "výběrová řízení a volná místa".  

 • Formuláře k usnadnění procesu adaptace (ke stažení)

  • Formulář připravený k vyplnění.

  • Formulář obsahuje doporučené aktivity a termíny kontroly jejich splnění. Odpovědnou osobu vyplní příslušné pracoviště.

   Rozsah (délku a obsah) adaptačního procesu pro konkrétního nového zaměstnance je vždy stanoven na základě zpracování Plánu zapracování nového pracovníka a závisí na potřebách konkrétního pracoviště a pracovní pozice.

  • Formulář k vyplnění na základě pohovoru nadřízeného s pracovníkem před koncem (příp. na konci) adaptační doby.