Topic outline

 • General

  Logo

  Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu "Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0" CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329 – ESF OP VVV.


 • Technická dokumentace - Technický nákres a popis výrobku

 • Konstrukční část

 • Oddělovací proces

 • Spojovací proces - povrchové díly

 • Spojovací proces - podšívkové díly

 • Spojovací proces - montáž povrchového trupu

 • Spojovací proces - montáž podšívkového trupu

 • Spojovací proces - rukáv dílec

 • Spojovací proces - montáž kabátku

 • Spojovací proces - dokončovací práce