Topic outline

 • Zadání projektové práce 1

 • Zadání projektové práce 2

 • Studijní materiály - Přednášky

 • CCI_software_SEdit

 • Studijní materiály - Základy tkaní a tkací stroje

 • Studijní literatura pro předmět Tkaní

  Povinná literatura:

  [1] Soubor českých přednášek na https://elearning.tul.cz/ - v sekci stávajícího předmětu Tkalcovství

  [2] TUMAJER, P., BÍLEK, M., DVOŘÁK, J. – Základy tkaní a tkací stroje, Skriptum, Technická univerzita v Liberci 2015. ISBN 978-80-7494-215-0

  [3] BEDNÁŘ, V., SVATOŠ, S. Vazby a rozbory tkanin I, SNTL, Praha 1980

  [4] webové stránky světoznámých výrobců tkacích strojů, žakárských prošlupních mechanizmů tkacích strojů (https://www.bonas.be/en  https://www.staubli.com/cs-cz/textile/textile-machinery-solutions/ ; www.karlmayer.com https://www.lindauerdornier.com/en/  http://www.picanol.be/en ; www.knotex.de) a CAD systému pro přípravu a zpracování předlohy listové a žakárské tkaniny (http://www.designscopecompany.com/)

   

  Doporučená literatura:

  [1] Talavášek, O. Tkalcovská příručka. SNTL, Praha 1980. Typové číslo L21-E1-V-31/81962

  [2] Talavášek, O. Tkací stroje člunkové a bezčlunkové. SNTL Praha 1988.

  [3] Softwaru EAT, Elektronický manuál CAD VictordesignScope – dostupnost v softwaru EAT - 10x licence + 10 pracovních stanic počítačové učebny FT TUL

  Z toho dostupná anglická literatura v univerzitní knihovně TUL:

  [4] HAYAVADANA, J. Woven fabric structure design and product planning. Boca Raton: CRC Press, 2015. ISBN 9789380308975.

  [5] WILL, Geoge F. The woven figure: conservatism and America's fabric : 1994-1997. New York: Scribner, 1997. ISBN 0-684-82562-7.

  [6] Mechanisms of Flat Weaving Technology. Woodhead Publishing, 2013. ISBN 9780857097804.

  [7] ORMEROD, Allan a Walter SONDHELM. Weaving: technology and operations. Manchester: Textile Institute, 1998. ISBN 1-870812-76-X.

 • DISTANČNÍ VÝUKA: TÉMA 1: VZOROVÁNÍ LISTOVÝCH TKANIN_ODVOZENÉ PLÁTNO

  DOPORUČENÁ LITERATURA:

  BEDNÁŘ, V., SVATOŠ, S. Vazby a rozbory tkanin I, SNTL, Praha 1980

  TUMAJER, P., BÍLEK, M., DVOŘÁK, J. – Základy tkaní a tkací stroje, Skriptum, Technická univerzita v Liberci 2015. ISBN 978-80-7494-215-0

 • DISTANČNÍ VÝUKA: TÉMA 2 VZOROVÁNÍ LISTOVÝCH TKANIN_ODVOZENÝ KEPR

  DOPORUČENÁ LITERATURA:

  PŘEDNÁŠKY _slide 56

  BEDNÁŘ, V., SVATOŠ, S. Vazby a rozbory tkanin I, SNTL, Praha 1980

  TUMAJER, P., BÍLEK, M., DVOŘÁK, J. – Základy tkaní a tkací stroje, Skriptum, Technická univerzita v Liberci 2015. ISBN 978-80-7494-215-0

 • DISTANČNÍ VÝUKA: SPECIÁLNÍ TÉMA

  KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY PŘEJEME VŠEM, KOLEKTIV KTT

 • DISTANČNÍ VÝUKA: TÉMA 3 VZOROVÁNÍ LISTOVÝCH TKANIN_ODVOZENÝ ATLAS

 • DISTANČNÍ VÝUKA: PROJEKTOVÁ PRÁCE 1 / ZADÁNÍ ZÁPOČTU (ČÁST 1))

  Dobrý den všem,

  na základě dohody, po ukončení témat zaměřených na listové vzorování, vám zadávám vypracování PROJEKTOVÉ PRÁCE 1. Zadání projektové práce 1 je uvedeno výše. Sken nebo obrázek zašlete na můj e-mail. Zadání projektové práce 2 dostanete později. Teď odevzdávate pouze technické vzornice dle zadání v projektové práci 1 pro dvě vazby.

  S pozdravem,

  Kolčacová S.Brigita

  garant předmětu

 • DISTANČNÍ VÝUKA: TÉMA 4 VZOROVÁNÍ ŽAKÁRSKÝCH TKANIN

 • DISTANČNÍ VÝUKA: PROJEKTOVÁ PRÁCE 2 / ZADÁNÍ ZÁPOČTU (ČÁST 2))

  Dobrý den všem,

  doufám, že jste v pořádku. Na základě dohody, po ukončení tématu zaměřeného na žakárské vzorování, vám zadávám vypracování PROJEKTOVÉ PRÁCE 2. Zadání projektové práce 2 je uvedeno také na e-learningu. Vy se řídíte pouze první půlkou zadání, která je uvedena níže. Druhou část uvedenou na e-learningu zaměřenou na: Vypracování projektové práce 2 nebudeme v distanční formě využívat a nebudeme se podle ní řídit.

  Co je zadáním projektové práce 2 v distanční formě?

  Navrhněte - nakreslete na papír barevnou předlohu žakárské tkaniny s tím, že žakárská tkanina bude o plošné hmotnosti 230g/m2.  Nakreslená barevná předloha bude obsahovat 5 barev. Na základě níže zadaných parametrů vypočítejte velikost střídy vzoru jak po osnově, tak i po útku (cm). Velikosti stříd zaokrouhlete na celé čísla. Velikost vypočítané střídy vyznačte na papíře a pak nakreslete předlohu - vzor žakárské tkaniny, která tím pádem bude 1:1 k velikosti skutečné tkaniny. Vzor je dán tématem „Geometrické tvary“ (kombinace čtverců, obdélníků, trojúhelníků, kružnic).

  Konstrukční parametry žakárské tkaniny:

  Dostava osnovy (Do) 58 nití/cm

  Dostava útku (Du)? (dopočítejte dle zadané plošné hmotnosti tkaniny, pro kterou platí: plošná hmotnost (g/m2)=Do.To+Du.Tu), setkání nití ve výpočtu v tomto případě zanedbáváme. Vypočítanou hodnotu dostavy útku zaokrouhlete na celé číslo.

  Materiál: 

  Osnova 100% PES, jemnost osnovní příze (To) 78dtex

  Útek 100% PES, jemnost útkové příze (Tu) 125tex

  Velikost střídy co do počtu osnovních nití žakárské tkaniny je dána maximálním počet platin žakárského prošlupního mechanizmu pro vzor = 1200. Velikost střídy co do počtu útkových nití žakárské tkaniny je obecně pro vzorování neomezená. Pro projektovou práci 2 je počet útků střídy vazby stanoven počtem = 396 (jedná se o číslo dělitelné 12, což je střída, která se musí beze zbytku obsáhnout do střídy po útku a dále je to číslo, které rozměr vzoru po útku umožní nakreslit na formát A4 :)). Doporučená velikost střídy vazeb, která bude ve vazebné vzornici použita pro provázání ploch barevného desénu vzoru je 12*12. Vazebnou vzornici ani tkaní žakárských tkanin nebudeme distanční formou realizovat.

  Sken nebo obrázek zašlete na můj e-mail.

  S pozdravem a přáním pevného zdraví,

  Kolčacová S.Brigita

  garant předmětu

 • DISTANČNÍ VÝUKA: TÉMA 5 TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBY TKANIN / PŘÍPRAVA MATERIÁLU PRO TKANÍ

 • ZADÁNÍ PRO DISTANČNÍ FORMU VÝUKY / SNOVÁNÍ

  ZADÁNÍ PRO DISTANČNÍ FORMU VÝUKY

  VÝPOČET PŘÍPRAVY OSNOVY PRO SNOVÁNÍ

  Pro tkaní pestrosnované tkaniny se má připravit osnova. Tkanina pro přípravu pestřesnované osnovy má níže uvedené konstrukční parametry, včetně parametrů cívečnice dostupné v přípravně snovárny:

  Do=400/dm

  Du=450/dm

  To=100dtex

  Tu=110dtex

  Šířka tkaniny Štk=150cm

  Kapacita cívečnice C=600

  Snovaný vzor = 1bílá, 1modrá, 2červené, 1žlutá, 1zelená.

  Vypočítejte/napište:

  1)počet nití navržených v pásu,

  2) počet pásů potřebných pro nasnování osnovního válu s osnovou definovanou snovaným vzorem,

  3) počet cívek od každé barvy nitě požadované ve snovaném vzoru pro založení cívečnice pro snování,

  4) Zodpovězte, na kterém trnu v cívečnici bude osazená třetí bílá nit snovaného vzoru.

  Vypracované zadání zašlete na můj e-mail.

  S pozdravem a přáním pevného zdraví,

  Kolčacová S.Brigita

  garant předmětu

 • DISTANČNÍ VÝUKA: TÉMA 6 TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBY TKANIN / TKACÍ STROJ / PROHOZNÍ MECHANIZMUS

  ZADÁNÍ PRO DISTANČNÍ FORMU VÝUKY / VÝPOČET VÝROBNOSTI TKACÍHO STROJE

  Jehlový tkací stroj SOMET se žakárským prošlupním mechnizmem vyrábí pestřesnovanou tkaninu v útkovém efektu. Počet útků zatkaných během jedné minuty na tkacím stroji je 440útků/min. Užitný výkon tkacího stroje je 100%. Konstrukční parametry vyráběné tkaniny jsou:

  Do=58/cm

  Du=40/cm

  To=78dtex

  Tu=100dtex

  Štk=140cm

  Počet platin pro vzor=1200

  Vyjádřete:

  1) Jaké jsou otáčky tkacího stroje za hodinu n(ot./hod.)=?

  2) Jaké množství tkaniny v metrech (m) vyrobí tkací stroj v případě výše uvedených konstrukčních parametrů tkaniny a parametrů tkacího stroje. (někdy je užívané při výpočtech výrobnosti tzv. bežný metr (bm), kde v tomto případě: 1bm=1m)

  3) Jaké množství tkaniny v metrech čtverečných (m2) vyrobí tkací stroj v případě výše uvedených konstrukčních parametrů tkaniny a parametrů tkacího stroje.

  INFORMACE PRO VYPRACOVÁNÍ NAJDETE VE SKRIPTECH UVEDENÝCH NA E-LEARNINGU: Základy tkaní a tkací stroje.

  Vypracované zadání zašlete na můj e-mail. Jedná se o poslední zadané zadání distanční formy výuky.

  TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ VŠECH ZADÁNÍ A PROJEKTOVÝCH PRACÍ JE 29.5.2020!

  S pozdravem a přáním pevného zdraví,

  Kolčacová S.Brigita

  garant předmětu

 • DISTANČNÍ VÝUKA: TÉMA 7 TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBY TKANIN / TKACÍ STROJ / PROŠLUPNÍ MECHANIZMUS

  Highlighted