Topic outline

 • Informace o předmětu

  NPCH 2

  Klasifikovaný zápočet:

  • 80% docházka na cvičení
  • splnění testu
  • ústní zkoušení (medicínská a ošetřovatelská část).

 • Otázky ke zkoušce

 • Přednáška 1

  Onemocnění páteře (zánět, nádor, herniace, úraz)

  MUDr. L. Jurák, Ph.D.

 • Přednáška 2

  Popáleniny

  Mgr. Lenka Šetelíková

 • Přednáška 3

  Rektorský den

 • Přednáška 4

  Onemocnění žil (varixy, flebotromboza, tromboflebitida).
  Onemocnění tepen (ICHDK, aneurysma, rekonstrukční výkony na tepnách). Amputace.
  Onemocnění štítné žlázy (zánět, nádor, autoimunita, dysfunkce).
  Nádorové onemocnění laryngu (laryngektomie).

  MUDr. A. Škaryd

 • Přednáška 5

  Urolithiasis.
  Onemocnění prostaty (zánět, nádor).
  Jiná onemocnění v urologii (hydrokéla, torze varlete, fimoza, condylomata).

  MUDr. J. Mečl

 • Přednáška 6

  Legislativa, odběry orgánů, transplantace srdce a plic.
  Transplantace abdominálních orgánů (ledviny, játra, slinivka, střevo, děloha a další).

  MUDr. J. Chlupáč, Ph.D.

 • Cvičení 1

  Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním páteře

  Mgr. J. Sehnalová
  P. Matějíčka, DiS.
  Bc. V. Matějíčková
  Ing. Bc. Jan Topolánek

 • Cvičení 2

  Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním žil a tepen.
  Amputace

  Mgr. J. Sehnalová
  P. Matějíčka, DiS.
  Bc. V. Matějíčková
  Ing. Bc. Jan Topolánek

 • Cvičení 3

  Ošetřovatelský proces u pacienta po totální laryngektomii
  Ošetřovatelský proces u pacienta po strumektomii

  Mgr. J. Sehnalová
  P. Matějíčka, DiS.
  Bc. V. Matějíčková
  Ing. Bc. Jan Topolánek

 • Cvičení 4

  Ošetřovatelský proces u pacienta s urolithiasis
  Ošetřovatelský proces u pacienta po transplantaci ledvin

  Mgr. J. Sehnalová
  P. Matějíčka, DiS.
  Bc. V. Matějíčková
  Ing. Bc. Jan Topolánek

 • Stream video

 • Ostatní studijní materiály

 • Doporučená literatura

  1. BEZDIČKOVÁ, Marcela a Lenka SLEZÁKOVÁ. Ošetřovatelství v chirurgii II. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3130-8.
  2. ČOUPKOVÁ, Hana a Lenka SLEZÁKOVÁ. Ošetřovatelství v chirurgii I. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3129-2.
  3. FERKO, A., Z. ŠUBRT a T. DĚDEK. Chirurgie v kostce. 2. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-1005-1.
  4. HOCH, Jiří a Jan LEFFLER. Speciální chirurgie. 3. vyd. Praha: Maxdorf, 2011. ISBN 978-80-7345-253-7.
  5. HUČÍN, Bohumil. Dětská kardiochirurgie. 2. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4497-1.
  6. JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4412-4.
  7. SCHEIN, Moshe a Paul N. ROGERS (eds.). Urgentní břišní chirurgie: Schein's common sense emergency abdominal surgery. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2357-0.
  8. SCHUMPELICK, Volker. Chirurgie - stručný atlas operací a výkonů. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4531-2.
  9. ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6.
  10. ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Speciální chirurgie. 3. vyd. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-128-5.