Osnova témat

 • Úvod

 • Přihlášení uživatele

  Nový e-learningový portál se snaží přihlašování co nejvíce zjednodušit. Přihlašování se provádí pomocí uživatelského jména a hesla do sítě LIANE (stejné jako používáte při objednávání jídel v menze; při přihlašování v učebnách apod.)

  Náš e-learningový portál je schopný načítat spoustu užitečných informací ze stagu.

  Další detaily k přihlášení jsou dostupné v následujícím instruktážním videu.

  Novinka od akademického roku 2012/2013

  Od akademického roku 2012/2013 není třeba při prvním přihlášení zadávat uživatelské jméno a heslo do STAGu, tak jak to bylo dříve. Studentům jsou účty spárovány automaticky.

 • Zápis do kurzu

  Pokud se chcete zapsat do kurzu, musí být tento kurz nejprve vytvořen (daný kurz si musí zaregistrovat nejprve pedagog).
  Zápis do kurzů se provádí následujícím způsobem: v menu „Navigace“ vyberte položku „Můj profil“ a klepněte na „Registrace/odregistrace kurzů (STAG)“.

  Po kliknutí na „Registrace/odregistrace kurzů (STAG)“ se zobrazí seznam kurzů, které Vám přiřadil STAG jako studujícímu a které jsou v portálu již zaregistrovány vyučujícím. Vyberte kurzy, které chcete zaregistrovat a klepněte na tlačítko „Uložit změny

  Další podrobnější informace najdete v příručce.

 • Téma 3

 • Téma 4