Tematyka

  • Sekcja ogólna

  • Přihlášení uživatele

    Nový e-learningový portál se snaží přihlašování co nejvíce zjednodušit. Přihlašování se provádí pomocí uživatelského jména a hesla do sítě LIANE (stejné jako používáte při objednávání jídel v menze; při přihlašování v učebnách apod.)

    Náš e-learningový portál je schopný načítat spoustu užitečných informací ze stagu.

    Další detaily k přihlášení jsou dostupné v následujícím instruktážním videu.

    Novinka od akademického roku 2012/2013

    Od akademického roku 2012/2013 není třeba při prvním přihlášení zadávat uživatelské jméno a heslo do STAGu, tak jak to bylo dříve. Studentům jsou účty spárovány automaticky.

  • Zápis do kurzu

    Pokud se chcete zapsat do kurzu, musí být tento kurz nejprve vytvořen (daný kurz si musí zaregistrovat nejprve pedagog).
    Zápis do kurzů se provádí následujícím způsobem: v menu „Navigace“ vyberte položku „Můj profil“ a klepněte na „Registrace/odregistrace kurzů (STAG)“.

    Po kliknutí na „Registrace/odregistrace kurzů (STAG)“ se zobrazí seznam kurzů, které Vám přiřadil STAG jako studujícímu a které jsou v portálu již zaregistrovány vyučujícím. Vyberte kurzy, které chcete zaregistrovat a klepněte na tlačítko „Uložit změny

    Další podrobnější informace najdete v příručce.

  • Temat 3

  • Temat 4