Topic outline

 • Náplň předmětu:

  Zpracování písemností, které se týkají personální a procesní aktivity firmy.

  Veškeré převzaté materiály podléhají autorským právům a jejich použití slouží jen ke studijním účelům.

  V akademickém roce 2019-2020 je výuka předmětů ADP a APC spojena. Úkoly jsou zadány zvlášť pro prezenční studenty a zvlášť pro kombinované a podle formy studia by se Vám také měli zobrazovat příslušné části e-learningu. V případě nejasností se obraťte na vyučující.

 • Kombinované studium

  Informace, materiály a ukázky pro studenty v kombinované formě studia. Kontaktní email: pavla.tesinova@tul.cz

  Not available unless: You belong to Přednáška Kombinované studium
 • 1. týden semestru

  Pro denní studenty: Úvodní cvičení, práce s MS Word a Powerpoint, info o vyhledávání v databázích. Přednáška úvodní o podmínkách udělení klasifikovaného zápočtu a podnikatelském záměru, APC 26.2. 7:00 v B5, pro ADP 26.2. 12:30 v F03. Pro další týdny bude přednáška už pouze 12:30 v F03 pro všechny podle rozpisu přednášek.

  Not available unless: You belong to Přednáška Středa Každý týden 12:30 - 14:05
 • 2. týden semestru

  Pro denní studenty: úvod do Excelu. Přednáška není.

  Not available unless: You belong to Přednáška Středa Každý týden 12:30 - 14:05
 • 3. týden semestru

  Pro denní studenty: Není prezenční docházka. Prostor pro domácí práci na prezentaci textilního tématu.

  Not available unless: You belong to Přednáška Středa Každý týden 12:30 - 14:05
 • 4. týden semestru

  Z důvodu zrušení prezenční výuky kvůli nařízení vlády ruším ústní prezentaci 1 pro všechny termíny. Prezentaci vlastnosti je nutné odevzdat jako dokument PowerPoint nebo obdobné verze v předepsaném formátování na e-learning. Vzhledem k nejasnostem s dobou uzavření škol ruším také prezentaci 2 a to bez nutnosti odevzdat jiný dokument. Oba vybrané termíny prezentace nebudou vůbec realizovány. V případě možnosti budeme možná realizovat pouze prezentaci 3 - vyhodnocení dotazníku, na konci semestru, což bude vyjasněno později.

  ---

  Práce z domova bude obsahovat odevzdávání dokumentů vztahujících se k chodu malé firmy a to na e-learning v předepsané formě a obsahu. Instrukce budou k nalezení v příslušném týdnu na e-learningu a odevzdání v poslední sekci. Vždy v průběhu týdne budu prohlížet odevzdané dokumenty a k tomu připojím případné poznámky. Kdo odevzdá dokument do čtvrtka, bude mít možnost si to podle mých poznámek opravit a znovu vložit dokument, jako bychom konzultovali na cvičení. V pátek již nezaručuji, že stihnu probrat všechny dokumenty. Uzavření odevzdávání úkolů platí v pátek večer. Potom bude možnost odevzdání zavřena a já přidělím konečné hodnocení k dokumentu.

  ---

  Přednáška: Není.

  Cvičení z domova: K odevzdání dva úkoly: Sumarizace podnikatelského záměru a Schéma firemního procesu

  Sumarizace podnikatelského záměru. Dokument na cca 2 stránky, které obsahují to nejdůležitější, viz následujícíc ukázky. Formát v textovém editoru s pokročilým formátováním, nejlépe MS Word. Dokument otevřený pro čtení a zobrazení formátování.

  Schéma firemního procesu. Pro vaši firmu vypracujte schema, které názorně a konkrétně popisuje postup nějakého procesu včetně odboček rozhodovacího procesu a kontroly. Nebude to tedy pouze jednoduchá linie, ale složená struktura. Můžete použít jakýkoli SW a v tom schéma odevzdáte a jako druhý dokument odevzdáte to samé v pdf nebo jako obrázek, kdyby se to v zobrazení při kontrole rozhodilo. Odevzdáte tedy stejné schéma dvakrát. Schema může být součástí sumarizace.

  Not available unless: You belong to Přednáška Středa Každý týden 12:30 - 14:05
 • 5. týden semestru

  Přednáška: není.

  Cvičení z domova: Specifikace pracovního místa, inzerát: 2 dokumenty ve Wordu. Specifikace pracovního místa je dokument popisující požadavky na kvalifikaci, pomůcky, se kterými zaměstnanec bude pracovat, také aktivity, které bude vykonávat. Inzerát je veřejný dokument, který poptává zájemce. Inzerát bude mít rozsah minimálně 800 a maximálně 1500 znaků včetně mezer. Popis pracovního místa je interní dokument, který shrnuje všechna důležitá fakta. Inzerát má zaujmout čitatele a jeho vyznění je jiné, i když poskytuje vlastně tytéž informace. V inzerátu uveďte vaši skutečnou emailovou adresu. Inzeráty budou přiděleny dalšímu studentovi. Každý bude mít jeden a na něj bude připravovat CV a motivační dopis, který zašle právě na tu emailovou adresu u vypsané pracovní pozice.

  Not available unless: You belong to Přednáška Středa Každý týden 12:30 - 14:05
 • 6. týden semestru

  Not available unless: You belong to Přednáška Středa Každý týden 12:30 - 14:05
 • 7. týden semestru

  Not available unless: You belong to Přednáška Středa Každý týden 12:30 - 14:05
 • 8. týden semestru

  Not available unless: You belong to Přednáška Středa Každý týden 12:30 - 14:05
 • 9. týden semestru

  Not available unless: You belong to Přednáška Středa Každý týden 12:30 - 14:05
 • 10. týden semestru

  Not available unless: You belong to Přednáška Středa Každý týden 12:30 - 14:05
 • 11. týden semestru

  Not available unless: You belong to Přednáška Středa Každý týden 12:30 - 14:05
 • 12. týden semestru

  Not available unless: You belong to Přednáška Středa Každý týden 12:30 - 14:05
 • 13. týden semestru

  Not available unless: You belong to Přednáška Středa Každý týden 12:30 - 14:05
 • 14. týden semestru

 • materials in english for Erasmus students

  Materials for Erasmus students in English.

  Not available unless any of:
  • Your Surname is Hamdoglu
  • Your Surname is Peters
 • Denní studenti: Úkoly odevzdejte zde/ Present students: Submit your documents here:

  Highlighted
  Not available unless: You belong to Přednáška Středa Každý týden 12:30 - 14:05