Topic outline

 • General

  Cílem kurzu je pomoci studentům k úspěšnému dokončení závěrečné práce na TUL. 

  Anotace:

  Kurz má za cíl seznámit studenty se souhrnem informací ohledně závěrečných prací na TUL. Kurz zahrnuje postupné kroky od výběru tématu přes souhlasné stanovisko zadání závěrečné práce až po její odevzdání. 

  Návaznost: 

  Kurz není podmíněn absolvováním jiných kurzů či předmětů. Naopak kurz je zamýšlen jako důležité informace ohledně závěrečných prací pro studenty TUL.

  Požadavky:      
  U kurzu nejsou požadovány žádné speciální předpoklady. Očekává se pouze schopnost sepsat závěrečnou práci.

   

  Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu "Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329 – ESF OP VVV.

 • Metodická příručka pro úspěšné dokončení závěrečné práce na TUL.

  V přiloženém dokumentu je k dispozici brožurka s metodickou příručkou pro úspěšné dokončení závěrečné práce na TUL.