Topic outline

 • Úvodní informace


 • Přihlášení

  Zde se dozvíte informace týkající se přihlášení k elearningu včetně problémů, které mohou nastat a jak je řešit. Téma je určeno pro vyučující, studenty i externí spolupracovníky

  • Videonávod - přihlášení File 18.4MB Videosoubor (MP4) Uploaded 19/03/20, 13:28
 • Učitel - vytvoření a registrace do kurzů (předmětů)

  Zde naleznete informace určené pro pedagogy a vysvětlující, jak vytvořit kurz, případně se zapsat do již existujícího:

  • Vazba mezi elearningem a STAGem
  • Co dělat, když nevídím svůj předmět a chci jej vytvořit
  • Co dělat, když předmět již existuje a já se do něj nemohu zapsat

  • Videonávod - jak vytvořit kurz nebo se do něj zapsat (učitelé) File 41.3MB Videosoubor (MP4) Uploaded 19/03/20, 13:45
 • Student - zápis neboli registrace do kurzů (předmětů)

  Zde naleznete informace určené pro studenty a vysvětlující, jak se zapsat do již existujícího kurzu:

  • Vazba mezi elearningem a STAGem
  • Co dělat, když předmět již existuje a já se do něj nemohu zapsat
  • Co dělat, když nevídím svůj předmět 

  • Videonávod - jak se zapsat do kurzu (Student) File 14.4MB Videosoubor (MP4) Uploaded 19/03/20, 14:08
 • Kurz - ruční zápis účastníků kurzů (pro pedagogy)

  Toto téma je zaměřeno na situaci, kdy se student či pedagog nemůže sám zapsat do kurzu a je na učiteli daného kurzu, aby jej zapsal ručně. Videonávod se zabývá situacemi:

  • Ruční zápis účastníka, který má účet v LIANE, ale nelze jej zapsat přes STAG
  • Ruční zápis účastníka, který nemá účet v LIANE ani není v předmětu zapsán ve STAGu (zpravidla Erasmus, externisti aj)
  • Nemohu daného uživatele na elearningu vůbec najít

 • Kurz - práce se skupinami (pro pedagogy)

  Jednotlivé e-opory v rámci kurzu je možné zpřístupnit pouze některým účastníkům. Následující video Vám vysvětlí, jak pracovat se skupinami v rámci kurzu. Dozvíte se:

  • Co to jsou skupiny
  • jak se vytváří, upravují a jak do nich přidat studenty
  • Jak zpřístupnit jednotlivé materiály nebo celé sekce kurzu pouze určeným skupinám
  Více v následujícím videu
 • Učitel - Úkoly

  Cíl: Naučit se vytvářet úkoly, umožňující například odevzdávání souborů, posílání online textů či zadávání offline činnosti(činnost,vyžadující jiné prostředky než ty, které umožňuje prostředí elearningu).

  Klíčová slova: úkol, nahrávání souborů, online text, offline činnost

  Požadavky: orientace v prostředí elearningového portálu

 • Učitel - Testy a banka úloh


 • Učitel - import materiálů z jiného kurzu

  Toto téma je věnováno situaci, kdy potebujeme importovat některé materiály z jiného kurzu do kurzu stávajícího

 • Učitel - Asociace kurzů

  Cíl: Vytváření asociací mezi hlavním a souvisejícími kurzy, představena bude možnost publikovat e-content pouze jednou v hlavním kurzu a zpřístupnit jej i studentům kurzů s totožnou náplní výuky

  Klíčová slova: Asociace kurzů, sdílení výukového obsahu

  Požadavky: nejsou

 • Jak hodnotit a známkovat

  • Hodnocení, známkování, sestavy File 226.5KB Dokument PDF Uploaded 26/03/20, 21:23
 • Učitel - slovníky

  Cíl: Naučit se vytvářet slovník, který slouží k rychlému vyhledávání pojmů. Pedagog získá možnost vytvářet a udržovat online seznam pojmů,  zkratek a symbolů. Dále se naučí vytvářet lokální slovníky k jednotlivým tématům a globální slovník celého kurzu. Osvojí si kopírování pojmů z lokálního slovníku do globálního.

  Klíčová slova: Slovník, glosary, zkratky, symboly

  Požadavky: orientace v prostředí ALS

 • Interakce se studenty

  Cíl: naučit se přidávat, upravovat a vyhodnocovat Dotazník, Fórum a Anketu

  Klíčová slova: dotazník, fórum, anketa

  Požadavky: orientace v prostředí elearningového portálu