Topic outline

 • General

 • Motivačně-edukační videa pro studenty TUL a další zájemce

  Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu "Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329 – ESF OP VVV.


  Cílem kurzu je motivovat a poučit studenty pomocí videozáznamů zajímavých experimentů.

  Anotace: Kurz má specifickou formu. Jedná se o seznam videí se stručným popisem k různým oblastem fyziky. Videa byla vytvořena za účelem představit zajímavé a náročnější experimenty, se kterými se studenti při běžné výuce nesetkávají, a demonstrovat na nich zajímavé fyzikální jevy.

  Návaznost: Kurz není podmíněn absolvováním jiných kurzů či předmětů.

  PožadavkyU kurzu nejsou požadovány žádné speciální předpoklady.

 • Chemiluminiscence

  • Motivační video experimentu chemiluminiscence. 

   Následující video se zabývá fyzikálním jevem, který obecně patří do skupiny tzv. luminiscencí. Luminiscence je jev netermálního vyzařování světla, nejčastěji ve viditelné oblasti. Mezi typy
   luminiscencí patří mechanoluminiscence, kde energii pro vznik záření dodává mechanická energie působící na krystalovou strukturu materiálu (např. světélkování křemene při mechanických nárazech), dále bioluminiscence, kde potřebnou energii dodává molekula ATP (známe ji ze světélkování živých organismů - např. světlušky) a chemiluminiscence, kterou si můžete detailně prohlédnout na našem videu.

   Videoprezentace je určena všem studentům, ale hodí se především k předmětům z oblastí: fyzika, fyzikální chemie, optika a fotonika.

 • Biefeldův-Brownův jev

  • Motivační video experimentu Biefeldův-Brownův jev. 

   Toto video se zabývá fyzikálním jevem, který se označuje jako Biefeldův-Brownův jev. Jedná se o vznik síly na vysokonapěťovém asymetrickém kondenzátoru. Tato síla nepůsobí mezi elektrodami, jako známé Coulombovské přitahování, ale naopak působí na celý kondenzátor vzhledem k okolnímu médiu (vzduchu). Detailní fyzikální popis principu je obsažen v našem videu.

   Videoprezentace je určena všem studentům, ale hodí se především k předmětům z oblastí: fyzika a elektromagnetismus.

 • Magnetické pole

  • Motivační video experimentů k tématu magnetické pole. 

   Video se věnuje fyzikálním jevům souvisejícím s magnetickým polem. Obsahuje dva experimenty. První ukazuje jev označovaný jako diamagnetická levitace. Na demonstračním zařízení je soustava permanentních magnetů a dvě polokoule z diamagnetického materiálu - bizmutu. Fyzikální princip stojí na rovnováze síly gravitační, přitažlivé mezi magnety a slabé odpudivé diamagnetické síly. Druhý pokus prezentuje možnost vizualizace magnetických siločar pomocí roztoku Ferrofluid. Jde o suspenzi nanočástic v oleji se surfaktantem, které se v externím magnetickém poli orientují ve směru siločar. Více v následujícím videu.

   Videoprezentace je určena všem studentům, ale hodí se především k předmětům z oblastí: fyzika, nanomateriály a elektromagnetismus.

 • Elektrické zvlákňování polymeru pomocí stejnosměrného vysokého napětí

  • Motivační video experimentu stejnosměrné zvlákňování. 

   Video popisuje fyzikální jevy, které probíhají při procesu elektrostatického stejnosměrného zvlákňování. Fyzikálním principem, který zvlákňování umožňuje, je silové působení elektrického pole na roztok polymeru. Zde dochází právě působením elektrického pole ke vzniku tzv. Taylorových kuželů, které jsou strukturou, z které nanovlákna vznikají. Působením elektrických sil jsou vznikající nanovlákna transportována a ukládána na uzemněné sběrací elektrodě. Více se dozvíte v následujícím videu.

   Videoprezentace je určena všem studentům a zájemcům, hodí se ale především k předmětům z oblastí: fyzika, nanomateriály, polymery, nanovlákna a textilní materiály.

 • Elektrické zvlákňování polymeru pomocí střídavého vysokého napětí I

  • Motivační video experimentu střídavé zvlákňování I.

   V následující demonstraci si ukážeme přípravu nanovláken s použitím střídavého vysokého napětí (AC). Tato metoda na rozdíl od stejnosměrného zvlákňování v předešlém videu nepotřebuje ukládací elektrodu - kolektor. Tou je v tomto případě celé okolí tyčové zvlákňovací elektrody. Vytváří se kouři podobný útvar (zvaný vlečka) složený z propletených nanovláken. Ten lze potom dále zpracovávat.

   Videoprezentace je určena všem studentům a zájemcům, hodí se ale především k předmětům z oblastí: fyzika, nanomateriály, polymery, nanovlákna a textilní materiály.

 • Elektrické zvlákňování polymeru pomocí střídavého vysokého napětí II

  • Motivační video experimentu střídavé zvlákňování II.

   Následující demonstrace je pokračováním předešlého tématu přípravy nanovláken s použitím střídavého vysokého napětí (AC). Zde bude demonstrováno, jaké techniky lze po vytvoření nanovláken použít k jejich následnému ukládání a zpracování, kde z původní vlečky vznikají další útvary s lepšími mechanickými vlastnostmi. Nanomateriál v této nové formě lze potom již přímo využívat nebo dále technologicky zpracovávat.

   Videoprezentace je určena všem studentům a zájemcům, hodí se ale především k předmětům z oblastí: fyzika, nanomateriály, polymery, nanovlákna a textilní materiály.