Topic outline

 • General

 • 1. ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA/INTRODUCTION LECTURE

 • 2. METODY TVŮRČÍ PRÁCE/METHODS OF CREATIVE WORK

 • 3. HODNOCENÍ VARIANT/SELECTION THE BEST SOLUTION

 • 4. ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU/PRODUCT LIFE CYCLE

 • 5. TVŮRČÍ TÝM/CREATIVE TEAM

 • 6. TECHNOLOGIČNOST KONSTRUKCÍ/TECHNOLOGOCAL DESIGN

 • 7. STANDARDIZOVANÉ ELEMENTY/STANDARDIZED ELEMENTS

 • 8. POHONY/DRIVES

 • 9. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE/DRAWING DOCUMENTATION

 • 10. ZÁSADY KÓTOVÁNÍ/PRINCIPLES OF DIMENSIONING

 • 11. PŘEDEPISOVÁNÍ TOLERANCÍ/DETERMINATION OF TOLERANCES

 • 12. PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANA/INDUSTRIAL LAW PROTECTION

  Úřad průmyslového vlastnictví - https://www.upv.cz/cs.html

  World Intellectual Property Organization - https://www.wipo.int/about-ip/en/ - (basic information about legal protection)

 • PML, PDM, ECR, FMEA

 • 14. MODERNÍ MATERIÁLY/MODERN MATERIALS

 • 15. BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ/SAFETY OF MACHINERY

 • SEMESTRÁLNÍ PROJEKT/TERM PROJECT

 • ZKOUŠKOVÉ OTÁZKY/EXAM QUESTIONS