Topic outline

 • Informace o předmětu

  Předmět je základní součástí komplexu povinných studijních programů. Poskytuje základní vědomosti v klinické a funkční anatomii pro navazující studium tzv. preklinických oborů zejména fyziologie, patologie, základní klinické obory a teoretickou bázi ošetřovatelských oborů. Seznamuje studenty s terminologií anatomických struktur a orgánových systémů lidského těla včetně vývoje lidského zárodku a plodu, základy antropometrie.

   

  • Test obsahuje 50 otázek. Každá otázka je jako celek hodnocena 2 body - celkový počet bodů = 100. Jsou-li v otázce nabídnuty alternativy, je správná pouze 1 z nich. K úspěšnému zvládnutí testu je třeba získat minimálně 60 bodů. Test bude klasifikován dle počtu získaných bodů známkami 1, 1-, 2, 2-, 3 a 4 (neuspěl). Čas testu = 50 minut.

  • Test obsahuje 50 otázek. Každá otázka je jako celek hodnocena 2 body - celkový počet bodů = 100. Jsou-li v otázce nabídnuty alternativy, je správná pouze 1 z nich. K úspěšnému zvládnutí testu je třeba získat minimálně 60 bodů. Test bude klasifikován dle počtu získaných bodů známkami 1, 1-, 2, 2-, 3 a 4 (neuspěl). Čas testu = 63 minut.

 • Skripta

 • Téma 1

 • Téma 2

 • Téma 3

 • Téma 4

 • Dýchací a urogenitální systém a GIT

 • Téma 6

 • Téma 7

 • Topic 10

 • Topic 11

 • Topic 12

 • Topic 13

 • Topic 14