Topic outline

 • General

 • Motivačně-edukační videa pro studenty TUL a další zájemce

                                                                                                  

  Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu "Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329 – ESF OP VVV.

   

  Cílem kurzu je motivovat a poučit studenty pomocí videozáznamů zajímavých experimentů.

  Anotace: Kurz má specifickou formu. Jedná se o seznam videí se stručným popisem k různým oblastem fyziky. Videa byla vytvořena za účelem představit zajímavé a náročnější experimenty, se kterými se studenti při běžné výuce nesetkávají, a demonstrovat na nich zajímavé fyzikální jevy, které jsou z oblastí, které se na TUL aktivně řeší.

  Návaznost: Kurz není podmíněn absolvováním jiných kurzů či předmětů, tematicky ale navazuje na kurz Motivačně-edukační videa - 1.

  PožadavkyU kurzu nejsou požadovány žádné speciální předpoklady.

 • Nanovlákna v praxi I

  • Motivační video k průmyslové výrobě nanovláken I.

   Tato demonstrace navazuje na předešlá videa, která se zabývala tvorbou nanovláken. Jedná se o praktický příklad výroby kompozitního plošného materiálu, ve kterém jsou pevné částice drženy v jemné vlákenné síti tak, že povrch pevných částic je téměř úplně přístupný okolnímu prostředí. Při použití pevných sorpčních částic tak vzniká velmi dobrý sorpční materiál, ve kterém je na maximum využita sorpční kapacita jednotlivých částic.

   Videoprezentace je určena všem studentům a zájemcům, hodí se ale především k předmětům z oblastí: fyzika, nanomateriály, polymery, nanovlákna a textilní materiály.

 • Nanovlákna v praxi II

  • Motivační video k průmyslové výrobě nanovláken II..

   V následujícím videu si ukážeme příklad výroby kompozitní příze s nosným jádrem a nanovlákenným obalem. Elektrospinningem vznikající nanovlákna (tento proces byl podrobně představen v jednom z našich předešlých videí) jsou navíjena na rotující nosnou přízi, ta je po dalších úpravách odvíjena na cívku pro další použití.

   Videoprezentace je určena všem studentům a zájemcům, hodí se ale především k předmětům z oblastí: fyzika, nanomateriály, polymery, nanovlákna a textilní materiály.

 • Nenewtonovské kapaliny I

  • Motivační video ukazující základní vlastnosti nenewtonovských kapalin.

   Video se věnuje demonstraci základních vlastností takzvaných nenewtonovských kapalin. Tyto kapaliny se vyznačují nelineární odezvou na působící externí síly. Ve videodemonstraci je tato jejich specifická vlastnost předvedena na konkrétní nenewtonovské kapalině - směsi škrobu a vody. Je také diskutován jejich praktický význam a výskyt ve světě kolem nás.

   Videoprezentace je určena všem studentům, ale hodí se především k předmětům z oblastí: fyzika, nanomateriály a mechanika tekutin.

 • Nenewtonovské kapaliny II

  • Motivační video ukazující další vlastnosti nenewtonovských kapalin.

   V tomto videu budeme demonstrovat  odezvu nenewtonovských kapalin na nelineární časově proměnné silové buzení. To je zajištěno systémem: nízkofrekvenční generátor - zesilovač - dynamický aktuátor (reproduktor).  Buzení při vhodné nízké frekvenci má za následek vznik trojrozměrných dynamických struktur. Zajímavostí zde také je nedeterministický charakter vznikajících útvarů vykazující chaotické chování.

   Videoprezentace je určena všem studentům, ale hodí se především k předmětům z oblastí: fyzika, nanomateriály a mechanika tekutin.

 • Mnohonásobná reflexe

  • Motivační video k tématu mnohonásobné reflexe. 

   Video se věnuje fyzikálnímu jevu mnohonásobné reflexe a jevům částečného odrazu. Tyto jevy jsou ukázány na jednoduchém přípravku, který se skládá ze zrcadla a skleněné desky, mezi kterými dochází k odrazům světla generovaného modrým LED páskem na bocích přípravku. Mnohonásobnou reflexi lze pozorovat díky faktu, že skleněná deska funguje jako polopropustné zrcadlo, na kterém se část paprsku odráží zpět na zrcadlo a část prochází směrem k pozorovateli.

   Videoprezentace je určena všem studentům, ale hodí se především k předmětům z oblastí: fyzika, optika a elektromagnetismus, ale i umění nebo design.

 • Termodynamika - rozdíl teplo x teplota

  • Motivační video k termodynamickým experimentům. 

   V této videodemonstraci si ukážeme na názorném a efektním experimentu rozdíl mezi termodynamickými veličinami teplo a teplota. V běžné řeči se tyto dva termíny volně zaměňují (např. Venku je dnes ale teplo.), ve fyzice je však nutné mezi nimi striktně rozlišovat. Teplo totiž označuje množství energie v daném termodynamickém systému, zatímco teplota popisuje pouze daný stav tohoto systému. Více v následujícím videu.

   Videoprezentace je určena všem studentům, ale hodí se především k předmětům z oblastí: fyzika, termodynamika a nanomateriály.