Topic outline

 • KUM/OACH

  Název: Ordo Ab Chao


  Logo_EU_MSMT

  Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu "Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0" CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329 – ESF OP VVV.


  Charakteristika: Cílem tohoto kurzu je uvedení studenta do problematiky samoorganizujících se systémů
  pro jeho inspiraci a uplatnění ve vlastní umělecké práci v rámci konceptu tvorby ve veřejném prostoru.

  Požadavky: Pasivní znalost AJ. Aktivní znalost skriptování - nejlépe - v programovém prostředí Processing.

  Cílová skupina: Studenti studijního programu Výtvarné umění - Tvorba ve veřejném prostoru.

  Zápočet: Podmíněný vypracováním semestrálního projektu.

  Popis:
  01. Úvodem - Mytologie - Historie
  02. Vilém Flusser - Příběh ďábla
  03. Ilya Prigogine - Řád z chaosu
  04. Stephen Wolfram - Nový druh vědy
  05. Fraktální geometrie a Teorie chaosu
  06. Algoritmizace a skriptování - Processing
  07. Rekurze, L-System - Implementace
  08. Fraktály - Implementace
  09. CA - 1D - Implementace
  10. CA - Kontinuální - Implementace
  11. CA - 2D - Implementace
  12. Autonomní agenti - Implementace
  13. Rekapitulace - Inspirace
  14. Zápočet

  Odkazy:
  https://artport.whitney.org/commissions/softwarestructures/map.html
  https://funprogramming.org/
  https://natureofcode.com/
  https://processing.org/
  https://www.wolframscience.com/nks/

  Literatura:
  DANIEL, Shiffman: The Nature of Code - Simulating Natural Systems with Processing, 2012, Kindle, ISBN 978-0985930806
  FLUSSER, Vilém: Příběh ďábla, přel. Jiří Fiala, 1997, Gema Art / OSVU, ISBN 80-86087-00-X
  GREENBERG, Ira: The Essential Guide to Processing for Flash Developers, 2009, Apress, ISBN 978-1-4302-1980-4
  PEARSON, Matt: Generative Art - A Practical Guide Using Processing, 2011, Manning, ISBN 978-1-9351-8262-7
  PEŠEK, Kryštof: Processing Beta, 2013, AMU Praha, ISBN 978-80-7331-224-4
  PRIGOGINE, Ilya: Řád z chaosu, přel. Jan Píchal, 2001, Kolumbus / MF, ISBN 80-204-0910-6
  REAS, Casey: Processing - A Programming Handbook for Visual Designers and Artists, 2007, MIT Press, ISBN 978-0262182621
  REAS, Casey: Getting Started with Processing, 2010, O´Reilly, ISBN 978-1-449-37980-3
  WOLFRAM, Stephen: A New Kind of Science, 2002, Wolfram Media, ISBN 1-57955-008-8