Mapy tištěné a elektronické, data GIS a DPZ

Obrazy DPZ


Př.:

Bibliografická citace:

U.S. GEOLOGICAL SURVEY EARTH RESOURCES OBSERVATION AND SCIENCE CENTER (EROS), 1999. LANDSAT ETM+ Scene LE71910251999258EDC00 [digitální data, obraz DPZ]. 15. 09. 1999. Landsat 7 ETM+ L1T, prostorové rozlišení 15 m, 6% oblačnost, infračervené, TIFF.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (U.S. GEOLOGICAL SURVEY... 2011).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

  1. název instituce,

  2. rok – je nutné vyčíst z metadat, nezbytný údaj pro posouzení aktuálnosti použité verze dat/služby,

  3. kurzívou název, typ nosiče – uveden v hranatých závorkách, specifikuje druh informačního zdroje a/nebo formu,

  4. měřítko – uváděno jako poměr (např. 1:10 000), u obrazů DPZ se uvádí pouze je-li stanoveno v rámových údajích,

  5. datum – přesné datum pořízení obrazu DPZ,

  6. dostupné z – přesná adresa v případě, že data byla získána online,spektrální informace apod. – u obrazových dat DPZ (satelitní snímky, letecké snímky) se uvádí další technické informace upřesňující citovaný obraz DPZ, jako je název a charakteristika senzoru, údaje o satelitu (název satelitu, např. Meteosat, Landsat 3), spektrální pásmo, prostorové (a další relevantní) rozlišení, formát dat, oblačnost apod. Údaje je nutné zjišťovat z metadat obrazu DPZ.

  7. tečka (neuvádí se, pokud posledním uvedeným údajem je URL adresa).