Software


Př.:

Bibliografická citace:

ESRI, 2010. ArcGIS [software]. Version 10.1. Redlands: ESRI [přístup 29. 8. 2011].

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (ESRI 2010).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

  1. autor nebo název instituce,

  2. rok vydání,

  3. kurzívou název, typ nosiče – uveden v hranatých závorkách, specifikuje druh informačního zdroje a/nebo formu; např. [software] apod.,

  4. verze,

  5. místo vydání (sídlo instituce, pokud je uvedeno na začátku citace, již se neopakuje),

  6. datum použití – datum použití webové služby nebo software,

  7. dostupné z – přesná adresa v případě použití software online,

  8. tečka (neuvádí se, pokud posledním uvedeným údajem je URL adresa).