Notové zápisy

Příklady odkazů a bibliografických citací různých zdrojů pro KPV FP TU v Liberci

Notové zápisy

Notový zápis – jako celek

Př.:

Bibliografická citace:

BAZALA, P., 2010. Skladby pro klavír II. 1. vyd. Brno: Lynx. ISBN 978-80-86787-47-3.

MARTINŮ, B., 1995. Písničky pro dětský sbor. 2. rev. vyd. Praha: Panton. ISBN 80-7039-191-X.

MOZART, W. A., 2006. Grande sestetto concertante. 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Bazala 2010).

… (Martinů 1995).

… (Mozart 2006).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení tvůrce, resp. tvůrců, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno tvůrce, resp. tvůrců – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má tvůrce více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 tvůrci, musí být uvedeni všichni, pokud je tvůrců více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“, (pozn.: v odkazu na zdroj s více tvůrci lze uvádět pouze prvního a ostatní nahradit zkratkou – např.: „aj.“, „et al.“, musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

2. rok vydání zdroje,

3. kurzívou název zdroje,

4. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

5. místo vydání,

6. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

7. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

8. tečka.

Pozn.: pokud odkazujeme na notový zápis jako celek, neuvádí se v odkazu na zdroj konkrétní stránka – např.: … (Bazala 2010).


Notový zápis – konkrétní stránka

Př.:

Bibliografická citace:

BAZALA, P., 2010. Skladby pro klavír II. 1. vyd. Brno: Lynx. ISBN 978-80-86787-47-3.

MARTINŮ, B., 1995. Písničky pro dětský sbor. 2. rev. vyd. Praha: Panton. ISBN 80-7039-191-X.

MOZART, W. A., 2006. Grande sestetto concertante. 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha.

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Bazala 2010, s. 8).

… (Martinů 1995, s. 9, 10).

… (Mozart 2006, s. 26).

V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení tvůrce, resp. tvůrců, dále buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno tvůrce, resp. tvůrců – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má tvůrce více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, jestliže jsou 2, 3 tvůrci, musí být uvedeni všichni, pokud je tvůrců více než 3, uvádí se buď všichni, nebo pouze první, pak „aj.“ nebo „et al.“, (pozn.: v odkazu na zdroj s více tvůrci lze uvádět pouze prvního a ostatní nahradit zkratkou – např.: „aj.“, „et al.“, musí to pak být ale jednotně u všech odkazů na daný zdroj),

2. rok vydání zdroje,

3. kurzívou název zdroje,

4. vydání – uvádí se pouze tehdy, jestliže je ve zdroji uvedeno (pokud uvedeno není, neuvádí se), v případě jiného než prvního vydání musí být uvedeno, zda se jedná o: aktual., dopl., přepr., rozš. … vydání (je-li takový údaj ve zdroji uveden),

5. místo vydání,

6. nakladatel (bez s. r. o., a. s. …),

7. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má, u nás začalo být ISBN publikacím přidělováno až od roku 1989 (u publikací vydaných po roce 2007 je ISBN rozšířeno o prefix 978),

8. tečka.