Internetové encyklopedie apod.

Příklady odkazů a bibliografických citací různých zdrojů pro KSS FP TU v Liberci

Internet


Webová encyklopedie, slovník – jako celek – s uvedeným autorem, editorem

Př.:

Bibliografická citace:

FIESER, J., DOWDEN, B., eds., 2010. Internet Encyclopedia of Philosophy [online]. [vid. 17. 6. 2010]. ISSN 2161-0002. Dostupné z: http://www.iep.utm.edu/

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Fieser, Dowden 2010).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora, editora apod. (pozn.: pokud nelze nikoho takového dohledat, tento prvek se vynechává a pokračuje se názvem dané encyklopedie, slovníku),

2. buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora, editora – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, (pozn.: pokud nelze autora – „tvůrce“ dohledat, tento prvek se vynechává a pokračuje se názvem dané encyklopedie), jestliže jsou tvůrci encyklopedie označeni jako editoři, používá se zkratka „eds.“,

3. rok publikování zdroje na Internetu, pokud je k dohledání rok poslední aktualizace, uvádí se ten, jestliže ani jeden k dohledání není, uvádí se rok citování zdroje,

4. kurzívou název citované encyklopedie, slovníku,

5. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje, v případě webových stránek tu má být: … [online],

6. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi hranatou závorkou s „[online]“ a hranatou závorku s datem citování zdroje touto formou: … [online]. Aktualizováno 16. 4. 2009 [vid. 17. 6. 2010]. …,

7. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 17. 6. 2010], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 17. 6. 2010, 17.06.2010, 17. června 2010, 2010-06-17),

8. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

9. místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.iep.utm.edu/“.

Pozn.: u webových stránek apod. zdrojů se většinou neuvádí číslování stránek, neboť nebývá uváděno.


Webová encyklopedie, slovník – jako celek – bez uvedeného autora, editora

Př.:

Bibliografické citace:

Velký lékařský slovník [online]. [vid. 13. 8. 2011]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/

WIKIPEDIE – otevřená encyklopedie [online]. [vid. 27. 3. 2003]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Velký lékařský slovník, 2011).

… (WIKIPEDIE – otevřená encyklopedie, 2003).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. kurzívou název citované encyklopedie, slovníku,

2. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje, v případě webových stránek tu má být: … [online],

3. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi hranatou závorkou s „[online]“ a hranatou závorku s datem citování zdroje touto formou: … [online]. Aktualizováno 16. 4. 2002 [vid. 27. 3. 2003]. …,

4. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 27. 3. 2003], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 27. 3. 2003, 27.03.2003, 27. března 2003, 2003-03-27),

5. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

6. místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana“.

Pozn.: u webových stránek apod. zdrojů se většinou neuvádí číslování stránek, neboť nebývá uváděno.

Rok v odkazech je rok publikování zdroje na Internetu, pokud je k dohledání rok poslední aktualizace, uvádí se ten, jestliže ani jeden k dohledání není, uvádí se rok citování zdroje.


Webová encyklopedie, slovník – konkrétní heslo – s uvedeným autorem, editorem

Př.:

Bibliografická citace:

BRICKHOUSE, T., SMITH, D. N., 2009. Plato (427–347 BCE). In: FIESER, J., DOWDEN, B., eds. Internet Encyclopedia of Philosophy [online]. Aktualizováno 9. 5. 2009 [vid. 17. 6. 2010]. ISSN 2161-0002. Dostupné z: http://www.iep.utm.edu/plato/

Možná podoba odkazu na tento zdroj v textu:

… (Brickhouse, Smith 2009).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. velkými písmeny příjmení autora citovaného hesla (pozn.: pokud nelze nikoho takového dohledat, tento prvek se vynechává a pokračuje se názvem citovaného hesla encyklopedie, slovníku),

2. buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora citovaného hesla – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, (pozn.: pokud nelze autora – „tvůrce“ dohledat, tento prvek se vynechává a pokračuje se názvem citovaného hesla encyklopedie),

3. rok publikování zdroje na Internetu, pokud je k dohledání rok poslední aktualizace, uvádí se ten, jestliže ani jeden k dohledání není, uvádí se rok citování zdroje,

4. běžným řezem písma název citovaného hesla encyklopedie, slovníku,

5. předložka „In:“ (pozn.: postupujeme obdobně jako např. u bibliografické citace kapitoly z monografie),

6. velkými písmeny příjmení autora, editora apod. (pozn.: pokud nelze nikoho takového dohledat, tento prvek se vynechává a pokračuje se názvem dané encyklopedie, slovníku),

7. buď počáteční písmeno, nebo celé křestní jméno autora, editora – musí to být jednotně u všech bibliografických citací v seznamu použitých zdrojů, pokud má autor více křestních jmen, má to být takto: WILSON, E. O., 1999. …, resp.: WILSON, Edward Osborne, 1999. …, (pozn.: pokud nelze autora – „tvůrce“ dohledat, tento prvek se vynechává a pokračuje se názvem dané encyklopedie), jestliže jsou tvůrci encyklopedie označeni jako editoři, používá se zkratka „eds.“,

8. kurzívou název citované encyklopedie, slovníku,

9. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje, v případě webových stránek tu má být: … [online],

10. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi hranatou závorkou s „[online]“ a hranatou závorku s datem citování zdroje touto formou: … [online]. Aktualizováno 9. 5. 2009 [vid. 17. 6. 2010]. …,

11. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 17. 6. 2010], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 17. 6. 2010, 17.06.2010, 17. června 2010, 2010-06-17),

12. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

13. místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://www.iep.utm.edu/plato/“.

Pozn.: u webových stránek apod. zdrojů se většinou neuvádí číslování stránek, neboť nebývá uváděno.


Webová encyklopedie, slovník – konkrétní heslo – bez uvedeného autora, editora

Př.:

Bibliografické citace:

Astenopie, 2011. In: Velký lékařský slovník [online]. [vid. 2. 6. 2011]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/astenopie

Vzdělání, 2011. In: WIKIPEDIE – otevřená encyklopedie [online]. Aktualizováno 26. 7. 2011 [vid. 13. 8. 2011]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Astenopie 2011).

… (Vzdělání 2011).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. běžným řezem písma název citovaného hesla encyklopedie, slovníku,

2. rok publikování zdroje na Internetu, pokud je k dohledání rok poslední aktualizace, uvádí se ten, jestliže ani jeden k dohledání není, uvádí se rok citování zdroje,

3. předložka „In:“ (pozn.: postupujeme obdobně jako např. u bibliografické citace kapitoly z monografie),

4. kurzívou název citované encyklopedie, slovníku,

5. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje, v případě webových stránek tu má být: … [online],

6. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi hranatou závorkou s „[online]“ a hranatou závorku s datem citování zdroje touto formou: … [online]. Aktualizováno 26. 7. 2011 [vid. 13. 8. 2011]. …,

7. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 13. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 27. 3. 2003, 27.03.2003, 27. března 2003, 2003-03-27),

8. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

9. místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana“.

Pozn.: u webových stránek apod. zdrojů se většinou neuvádí číslování stránek, neboť nebývá uváděno.