Délkové textilie a efektní nitě

Typologie a názvosloví délkových textilií (nití) a názvosloví efektních nití

1. Délkové textilie definice, pojmy

Obecně je délková textilie textilní útvar, jehož jeden  rozměr je řádově větší než dva zbývající rozměry. Tkaniny se vyrábí z různých délkových textilií odlišné konstrukce. K  rozlišení těchto délkových textilií slouží následující názvosloví.

Základní pojmy délkových textilií, používaných pro tkaní:

Nit - souhrnný pojem pro příze, monofil, multifil, kabílek, nit z pásků atp. Názvu nit se používá pro obecné vyjádření vnějšího tvaru výrobku.

Hedvábí - pojem používaný výhradně k označení přírodního hedvábí. Dříve se takto v odborné textilní literatuře označovala nekonečná vlákna z chemických materiálů. Někteří textilní odborníci ještě i dnes používají tohoto názvu jako technického výrazu k označení chemických nekonečných vláken.

Monofil - jedno chemické nekonečné vlákno.

Multifil - více nekonečných chemických vláken, také se často používá pojmu polyfil. Je hladký nebo tvarovaný. Jemnost multifilu se pohybuje mezi  v rozmezí cca 8 až 200 tex.

Pásek - délková textilie neomezené délky, která má přibližně obdélníkový průřez.

Kabílek - délková textilie z nekonečných chemických vláken větší délkové hmotnosti, zpravidla 200 až 1000 tex.

Příze - délková textilie složená ze spřadatelných vláken zpevněná zákrutem levotočivým nebo pravotočivým tak, že při přetrhu příze dochází k přetrhu jednotlivých vláken.

Česaná příze – je vyráběna česáním, jsou vyčesávána krátká vlákna, česané příze jsou jemnější a kvalitnější jak mykané

Mykaná příze – je vyráběna mykáním, kdy jsou všechna vlákna urovnána do jednoho směru a pak je vypředena příze. Většinou je hrubší, a odstávajícími vlákny.

Rotorová příze – příze převážně bavlnářského typu vyráběna na bezvřetenovém dopřádacím stroji (BD). Na povrchu těchto přízí jsou charakteristické ovinky a příze není tak kvalitní jako příze česaná.

Jednoduchá příze - tzn. vyrobená operací předení. Rozborem zjistíme, že po uvolnění zákrutů se tato příze rozpadá na jednotlivá vlákna.

Skaná příze - příze vyrobená skaním  jednoduchých přízí. V první výrobní operaci se vypřede  příze jednoduchá, ve druhé operaci se dvě nebo více přízí (nití) jednoduchých seskávají do skané příze. Směr skacího zákrutu je většinou opačný jak směr zákrutu přádního. Odstraněním skacího zákrutu se niť rozpadá na dvě nebo více nití jednoduchých.

Objemová příze - příze vyrobená ze směsi vláken různé sráživosti, u které se dosahuje vysrážením jedné složky vláken většího objemu ve srovnání s výchozím stavem.

Efektní nit - speciálními technologiemi je dosaženo efektu strukturálního nebo barevného (viz. kapitola efektní nitě).